Dolina Baryczy
Strona główna > AKTUALNOŚCI > Lista złożonych wniosków w naborze 1/2016/2017/PROW

Lista złożonych wniosków w naborze 1/2016/2017/PROW

W dniu 19.01.2017 r. o godz. 12.00 zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej

 

Wnioski można było składać w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie tematycznym:

Zakres naboru dotyczył następujących celów i przedsięwzięć określonych w LSR, tj.:

CEL OGÓLNY 1. Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia.

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1.2.2 Wsparcie usług i produktów lokalnych, przyczyniających się do zachowania specyfiki obszaru.

1.2.3 Wsparcie aktywności gospodarczej mieszkańców.


Wysokość limitu środków w naborze trwającym od 29.12.2016 r. wynosiła 2 000 000,00 zł

Łącznie wpłynęły 24 wnioski na prawie 3,9 mln zł.

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który łącznie spełni poniższe warunki:

1)       złożył wniosek dotyczący realizacji operacji zgodnej ze wskazanym w ogłoszeniu o naborze z zakresem tematycznym (przedsięwzięciem), we wskazanym w ogłoszeniu o naborze miejscu, terminie i formie,  i

2)       planowana operacja jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

a)      jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy (refundacja lub ryczałt w przypadku premii)

b)     jest zgodna z warunkami przyznania pomocy obowiązującymi w ramach naboru,  i

3)       planowana operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022, w tym:

a)      operacja zakłada realizację wskazanego ogłoszeniu o naborze celu ogólnego i szczegółowego, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników

b)     operacja, która w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną ogłoszeniu o naborze (min. 5 punktów).

 

Lokalna Grupa Działania dokonuje wyboru wniosków do dofinansowania w terminie 45 dni od daty zakończenia naboru. Po tym okresie wybrane operacje zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego celem dalszej weryfikacji.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij