Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca HAGRO Hanna Jankowska
Tytuł operacji Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy szlaku turystycznym w miejscu świadczenia usługi kandydujacej do Systemu Dolina Baryczy Poleca-budowa wiaty, grila oraz siłowni zewnętrznej
Działanie Małe Projekty
Stan wniosku wypłata środków - sprawa zamknięta
Wartość dofinansowania 49,923.81 zł
Całkowita wartość operacji 62,763.77 zł
Miejsce realizacji operacji woj. dolnośląskie, powiat milicki, gm. Milicz, m. Piotrkosice nr domu 60, 56-300 Milicz, nr dz. 383/19 obręb Piotrkosice
Sektor gospodarczy
Nr ewidencyjny XI/2014/PROW/413_MP/23
Cel operacji -
Cel ogólny strategii CO1: Tworzenie spójnej oferty turystycznej w oparciu o racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu
Cel szczegółowy strategii CS1.1: Tworzenie i rozwijanie infrastruktury turystycznej.
Przedsięwzięcie P.1.1 „Blisko Przyrody” – wsparcie infrastruktury turystycznej w ramach nadbaryckiego systemu szlaków
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba nowoutworzonych/zmodernizowanych obiektów przy szlakach turystycznych 1
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba osób korzystających z oferty szlaków turystycznych, ścieżek lub obiektów oferta rekreacyjna- przewodnik terenowy
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca -

< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij