Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca "Kawiarnia Parkowa" Dariusz Moczulski
Tytuł operacji Swobodny dostęp do internetu , komputera , zakup i montaż sprzętu multimedialnego ma za zadanie podnieść jakość życia mieszkańców i turystów oraz tworzyć nową ofertę dla Kawiarni Parkowa w Miliczu
Działanie Małe Projekty
Stan wniosku wypłata środków - sprawa zamknięta
Wartość dofinansowania 8,672.32 zł
Całkowita wartość operacji 15,463.44 zł
Miejsce realizacji operacji W: dolnośląskie P: milicki G: Milicz M: Milicz
Sektor gospodarczy
Nr ewidencyjny IV/2011/413_MP/5
Cel operacji Celem operacji jest tworzenie nowej, rozbudowanej oferty w ramach prowadzonej działalności. Montaż routerów (3szt.) umożliwi swobodny dostęp do Internetu zarówno naszym klientom jak i turystom. Zakup wyposażenia mulimedilnego pozwoli na wzbogacenie naszej oferty o możliwość organizacji szkoleń , konferencji, sumpozjów. Po zakończeniu inwestycji planujemy promocję projektu w lokalnej prasie z informacją o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków Leader.
Cel ogólny strategii CO2 Różnicowanie działalności gospodarczej i rolniczej w powiązaniu ze spójną ofertą turystyczną regionu
Cel szczegółowy strategii CS2.1 Stworzenie i promocja markowej oferty regionu Doliny Baryczy łączącej usługi i produkty lokalne
Przedsięwzięcie P.2.1 „Dolina Baryczy Poleca” – wsparcie certyfikowanych producentów i usługodawców
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba inwestycji mających na celu rozwój oferty i tworzenie miejsc do ekspozycji, sprzedaży i wytwarzany certyfikowanych produktów i usług 1
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba odbiorców działań promocyjnych/ oferty oferta gastronomiczna
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca -

Galeria


< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij