Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie
Tytuł operacji Wyznakowanie szlaku rowerowego krzyży pokutnych i grodzisk w Dolinie Baryczy
Działanie Małe Projekty
Stan wniosku wypłata środków - sprawa zamknięta
Wartość dofinansowania 12,115.00 zł
Całkowita wartość operacji 21,058.90 zł
Miejsce realizacji operacji W: dolnośląskie P: trzebnicki G: Żmigród M: Żmigród, Węglewo,Bychowo, Karnice, Barkowo, Kędzie, Chodlewo, Korzeńsko, Garbce, Borki, Nowe Domy, Zielony Dom, Radziądz, Żmigródek, Szarotka, Szarzyna, Ruda Żmigrodzka, Jamnik, Osiek, Sieczkowo, Powidzko, Kanclerzowice,
Sektor publiczny
Nr ewidencyjny IV/2011/413_MP/2
Cel operacji Rozwijanie turystyki poprzez oznakowanie małej infrastruktury turystycznej - szlaku rowerowego.
Cel ogólny strategii CO1 Tworzenie spójnej oferty turystycznej w oparciu o racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu
Cel szczegółowy strategii CS1.1 Tworzenie spójnej oferty turystycznej w oparciu o racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu
Przedsięwzięcie P.1.1 „Blisko Przyrody” – wsparcie infrastruktury turystycznej w ramach nadbaryckiego systemu szlaków
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
1 nowoutworzony szlak turystyczny 1
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba osób korzystających z oferty szlaków turystycznych, ścieżek lub obiektów oferta rekreacyjna
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca -

< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij