Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Restauracja i miejsca noclegowe "W Starym Młynie" Bogusława Niewiadomska
Tytuł operacji Promocja i rozwój oferty w obiekcie w restauracji i pokojach gościnnych "W Starym Młynie" w Niesułowicach poprzez zakup i montaż sprzętu multimedialnego oraz sprzętu umożliwiającego swobodny dostęp do internetu wraz z moernizacją strony
Działanie Małe Projekty
Stan wniosku wypłata środków - sprawa zamknięta
Wartość dofinansowania 11,289.68 zł
Całkowita wartość operacji 17,490.87 zł
Miejsce realizacji operacji W: dolnośląskie P: milicki G: Milicz M: Niesułowice
Sektor gospodarczy
Nr ewidencyjny VII/2012/PROW/413_MP/3
Cel operacji Wzrost atrakcyjności turystycznej i promocja przedsiębiorczości poprzez stworzenie rozbudowanej oferty w ramach prowadzonej działalności w oparciu o zakup i montaż sprzetu multimedialnego, sprzętu umożliwiającego dostęp do internetu, promocję oferty regionu poprzez modernizację strony internetowej i wystawienie gabloty informacyjno romocyjnej w obiekcie - restauracji i pokojach gościnnych "W Starym Młynie" w Niesułowicach.
Cel ogólny strategii CO2 Różnicowanie działalności gospodarczej i rolniczej w powiązaniu ze spójną ofertą turystyczną regionu
Cel szczegółowy strategii CS2.1 Stworzenie i promocja markowej oferty regionu Doliny Baryczy łączącej usługi i produkty lokalne
Przedsięwzięcie P.2.1 „Dolina Baryczy Poleca” – wsparcie certyfikowanych producentów i usługodawców
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba inwestycji mających na celu rozwój oferty i tworzenie miejsc do ekspozycji, sprzedaży i wytwarzany certyfikowanych produktów i usług 2
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba odbiorców działań promocyjnych/ oferty oferta noclegowa/pobytowa, oferta gastronomiczna
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca -

Galeria


< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij