Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Powiat Milicki
Tytuł operacji Tłumaczenie oraz wydanie książki pn.: "Der Kreis Militsch- Trachenberg an der Bartsch" sposobem na promocję regionu Doliny Baryczy
Działanie Małe Projekty
Stan wniosku wypłata środków - sprawa zamknięta
Wartość dofinansowania 21,724.50 zł
Całkowita wartość operacji 34,131.22 zł
Miejsce realizacji operacji W: dolnośląskie P: milicki G: Milicz M: Milicz W: dolnośląskie P: trzebnicki G: Żmigród M: Żmigród
Sektor publiczny
Nr ewidencyjny IV/2011/413_MP/15
Cel operacji Celem głównym jest promowanie zasobów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego DB poprzez przetłumaczenie z j. niemieckiego na j. polski książki pt: "Der Kreis Militsch - Trachenberg an der Bartsch". Projekt promuje walory regionu, jego atrakcje turystyczne, szlaki piesze, konne, rowerowe, ścieżki przyrodnicze, elementy miejscowej tradycji.
Cel ogólny strategii CO1 Tworzenie spójnej oferty turystycznej w oparciu o racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu
Cel szczegółowy strategii CS1.3 Promocja walorów przyrodniczo-kulturowych oraz oferty turystycznej Doliny Baryczy
Przedsięwzięcie P.1.3 "Znana Dolina" - promocja regionu, jego walorów oraz oferty
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba nowych wydawnictw (miedzy innymi serwisów, publikacji) promujących region 1
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba osób korzystając z działań promocyjnych dla Doliny Baryczy -
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca -

< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij