Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Gmina Żmigród
Tytuł operacji Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa bazy turystycznej w m. Ruda Żmigrodzka
Działanie Odnowa i rozwój wsi
Stan wniosku wypłata środków - sprawa zamknięta
Wartość dofinansowania 500,000.00 zł
Całkowita wartość operacji 500,000.00 zł
Miejsce realizacji operacji W: dolnośląskie P: Trzebnicki G: Żmigród M: Ruda Żmigrodzka
Sektor publiczny
Nr ewidencyjny I/4.1/413/2009/6
Cel operacji - wzbogacenie oferty turystycznej obszaru LGD, - zwiększenie liczby turystów odwiedzających nasz region, - uatrajcyjnienie terenu Zespołu Pałacowo- Parkowego, - stworzenie atrakcyjnego miejsca do spędzania czasu wolnego - pobudzenie aktywności mieszkańców
Cel ogólny strategii CO1 Tworzenie spójnej oferty turystycznej w oparciu o racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu
Cel szczegółowy strategii CS1.2 Tworzenie, rozwijanie i wsparcie oferty turystycznej i edukacyjnej
Przedsięwzięcie P.1.2 „Spotkania w naturze”- kwalifikowana oferta turystyczna i edukacyjna
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
Ilość sprzętu zakupionego na potrzeby działań w ramach nowych ofert turystycznych i edukacyjnych 110
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba osób korzystający z nowej oferty turystycznej i edukacyjnej -
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca -

< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij