Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Gmina Twardogóra
Tytuł operacji Utworzenie i wyposażenie wypożyczalni rowerów przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Twardogórze
Działanie Małe Projekty
Stan wniosku wypłata środków - sprawa zamknięta
Wartość dofinansowania 22,642.35 zł
Całkowita wartość operacji 60,735.89 zł
Miejsce realizacji operacji W: dolnośląskie P: oleśnicki G: Twardogóra M: Twardogóra
Sektor publiczny
Nr ewidencyjny III/2010/413_MP/11
Cel operacji Wzrost atrakcyjności i aktywności turystycznej Gminy Twardogóra oraz wzmocnienie konkurencyjności oferty Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a tym samym wzbogacenie oferty turystycznej Doliny Baryczy poprzez utworzenie i wyposażenie wypożyczalni rowerów dla mieszkańców oraz turystów.
Cel ogólny strategii CO1 Tworzenie spójnej oferty turystycznej w oparciu o racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu
Cel szczegółowy strategii CS1.2 Tworzenie, rozwijanie i wsparcie oferty turystycznej i edukacyjnej
Przedsięwzięcie P.1.2 „Spotkania w naturze”- kwalifikowana oferta turystyczna i edukacyjna
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
Ilość sprzętu zakupionego na potrzeby działań w ramach nowych ofert turystycznych i edukacyjnych 223
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba osób korzystający z nowej oferty turystycznej i edukacyjnej oferta pobytowo – noclegowa hotel GOSiR
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca -

Galeria


< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij