Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Kątna Grażyna Ośrodek Jeździecki "Jurand"
Tytuł operacji Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na świetlicę
Działanie Małe Projekty
Stan wniosku wypłata środków - sprawa zamknięta
Wartość dofinansowania 30,896.80 zł
Całkowita wartość operacji 41,428.51 zł
Miejsce realizacji operacji woj.. Wielkopolskie, powiat ostrowski, gmina Przygodzice (gm. wiejska), Przygodziczki 64, 63-421 Przygodzice, obręb nr 0010 Przygodziczki ARK.2, działka nr 21
Sektor gospodarczy
Nr ewidencyjny IX/2013/PROW/413_MP/66
Cel operacji 1. stworzenie miejsca, gdzie w razie niepogody będzie mogła się schronić większa liczba turystów 2. stworzenie miejsca, w którym osoby przybywające do przystani w folwarku jeździeckim "Jurand" będą mogły ciekawie spędzić czas i się integrować 3. stworzenie miejsca, w którym będzie można organizować imprezy, szkolenia dla dużych grup
Cel ogólny strategii CO2 Różnicowanie działalności gospodarczej i rolniczej w powiązaniu ze spójną ofertą turystyczną regionu
Cel szczegółowy strategii CS2.1 Stworzenie i promocja markowej oferty regionu Doliny Baryczy łączącej usługi i produkty lokalne
Przedsięwzięcie P.2.1 „Dolina Baryczy Poleca” – wsparcie certyfikowanych producentów i usługodawców
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba inwestycji mających na celu rozwój oferty i tworzenie miejsc do ekspozycji, sprzedaży i wytwarzany certyfikowanych produktów i usług 0
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba odbiorców działań promocyjnych/ oferty oferta rekreacyjna
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca -

< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij