Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Kowalska-Góralska Monika Aleksandra
Tytuł operacji Rozwój usług na rzecz społeczności lokalnej poprzez budowę miejsc noclegowych wraz z wyposażeniem i przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr 7/5 i 7/6 na terenie gminy Milicz
Działanie 4.1.3
Stan wniosku wypłata środków
Wartość dofinansowania 264,000.00 zł
Całkowita wartość operacji zł541,200.00
Miejsce realizacji operacji Milicz
Sektor gospodarczy
Nr ewidencyjny II/2011/PORYBY/4.1.2/1/gospodarczy przeniesiono do 4.1.3
Cel operacji Celem głównym operacji jest Rozwój usług na rzecz społeczności lokalnej poprzez budowę miejsc noclegowych wraz z wyposażeniem i przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr. 7/5 i 7/6 na terenie gminy Milicz. Cel zostanie osiągnięty poprzez : -Budowę 5 domków całorocznych dla wędkarzy i turystów -Wyposażenie 5 domków -Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków Cel operacji jest zgodny z celami LSROR oraz założeniami środka 4.1 PO RYBY 2007-2013 (§ 4.1 pkt.1, pkt.3).
Cel ogólny strategii C.O. 2. Dywersyfikacja gospodarki w oparciu o lokalne zasoby oraz podniesienie wartości dodanej produktów rybactwa i akwakultury.
Cel szczegółowy strategii C.S.2.1 Wsparcie i współpraca na rzecz zwiększenia dochodów producentów i usługodawców objętych systemem „Dolina Baryczy Poleca”.
Przedsięwzięcie P. 2.1. „Dolina Baryczy Poleca- ryby ” – wsparcie rozwoju certyfikowanych producentów i usługodawców w powiązaniu z sektorem rybackim.
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
liczba inwestycji mających na celu tworzenie lub rozwój oferty certyfikowanych produktów i usług 1
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
liczba producentów i usługodawców tworzących lub rozwijających ofertę powiązanych z systemem, którzy utrzymali znak promocyjny minimum przez 2 lata lub kandydatów do znaku 1
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca

< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij