Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Grzemski Kazimierz
Tytuł operacji Zakup niezbędnego sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej Gospodarstwa Rybackiego Kazimierz Grzemski
Działanie 4.1.4
Stan wniosku wypłata środków
Wartość dofinansowania 121,153.40 zł
Całkowita wartość operacji 175,316.16 zł
Miejsce realizacji operacji Dziadkowo
Sektor gospodarczy
Nr ewidencyjny V/2013/PORYBY/4.1.4/3/gospodarczy
Cel operacji Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb oraz obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody na terenie Doliny Baryczy poprzez zakup sprzętu i wyposażenia Społecznej Straży Rybackiej Gospodarstwa Rybackiego Kazimierz Grzemski.
Cel ogólny strategii C.O. 1. Zachowanie systemowej równowagi pomiędzy wymogami ochrony przyrody a efektywną ekonomicznie gospodarką stawową w ramach rekonwersji obszaru Doliny Baryczy.
Cel szczegółowy strategii C.S.1.1. Tworzenie, rozwijanie i wsparcie przyjaznych przyrodzie działań.
Przedsięwzięcie P. 1.1. "Naturalna Dolina" działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej obszaru.
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
ilość działań na rzecz zachowania bioróżnorodności obszaru 1
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
ilość odbiorców przyjaznych przyrodzie działań lub chronionych gatunków 5
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca

< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij