Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna"
Tytuł operacji Ochrona siedlisk półnaturalnych w Dolinie Baryczy
Działanie 4.1.4
Stan wniosku podpisana umowa
Wartość dofinansowania 544463.51
Całkowita wartość operacji 640545.32
Miejsce realizacji operacji Milicz, Cieszków, Twardogóra, Krośnice, Żmigród, Sośnie, Odolanów, Przygodzice
Sektor społeczny
Nr ewidencyjny II/2011/PORYBY/4.1.4/1/społeczny
Cel operacji Zachowanie i rewitalizacja cennych siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych w Dolinie Baryczy.
Cel ogólny strategii C.O. 1. Zachowanie systemowej równowagi pomiędzy wymogami ochrony przyrody a efektywną ekonomicznie gospodarką stawową w ramach rekonwersji obszaru Doliny Baryczy.
Cel szczegółowy strategii C.S.1.1. Tworzenie, rozwijanie i wsparcie przyjaznych przyrodzie działań.
Przedsięwzięcie P. 1.1. "Naturalna Dolina" działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej obszaru.
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
ilość działań na rzecz zachowania bioróżnorodności obszaru 1
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
ilość odbiorców przyjaznych przyrodzie działań lub chronionych gatunków 4
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca

< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij