Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Stawy Milickie S.A.
Tytuł operacji Utrzymanie bioróżnorodności w rezerwacie Stawy Milickie
Działanie 4.1.4
Stan wniosku podpisana umowa
Wartość dofinansowania 842,640.90 zł
Całkowita wartość operacji 992173.31
Miejsce realizacji operacji Grabownica, Stawno, Niezgoda
Sektor gospodarczy
Nr ewidencyjny I/2011/PORYBY/4.1.4/6/gospodarczy
Cel operacji Utrzymanie bioróżnorodności w rezerwacie Stawy Milickie poprzez odbudowę mozaikowatości terenu w rejonie stawów.
Cel ogólny strategii C.O. 1. Zachowanie systemowej równowagi pomiędzy wymogami ochrony przyrody a efektywną ekonomicznie gospodarką stawową w ramach rekonwersji obszaru Doliny Baryczy.
Cel szczegółowy strategii C.S.1.1. Tworzenie, rozwijanie i wsparcie przyjaznych przyrodzie działań.
Przedsięwzięcie P. 1.1. "Naturalna Dolina" działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej obszaru.
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
ilość działań na rzecz zachowania bioróżnorodności obszaru 1
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
ilość odbiorców przyjaznych przyrodzie działań lub chronionych gatunków 6
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca

< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij