Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Stawy Milickie S.A.
Tytuł operacji Bezpieczny rezerwat "Stawy Milickie"
Działanie 4.1.4
Stan wniosku podpisana umowa
Wartość dofinansowania 98,634.00 zł
Całkowita wartość operacji 142852.2
Miejsce realizacji operacji Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia
Sektor gospodarczy
Nr ewidencyjny V/2013/PORYBY/4.1.4/2/gospodarczy
Cel operacji Zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony - rezerwatu "Stawy Milickie" przed nieuprawnionym wstępem osób odwiedzających obszar Doliny Baryczy poprzez ustawienie szlabanów i tablic informacyjnych mających na celu kanalizowanie ruchu turystycznego w kierunku wyznaczonych szlaków.
Cel ogólny strategii C.O. 1. Zachowanie systemowej równowagi pomiędzy wymogami ochrony przyrody a efektywną ekonomicznie gospodarką stawową w ramach rekonwersji obszaru Doliny Baryczy.
Cel szczegółowy strategii C.S.1.2. Tworzenie i rozwijanie przyjaznej przyrodzie infrastruktury.
Przedsięwzięcie P. 1.2. „Siła w Naturze” – wsparcie infrastruktury proekologicznej.
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
ilość nowo utworzonych/zmodernizowanych obiektów lub zagospodarowanych terenów 1
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
liczba osób korzystających z nowej oferty turystycznej i edukacyjnej 500
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca

< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij