Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Kowalska Danuta
Tytuł operacji Remont budynku Restauracji Pensjonatu LIDO
Działanie 4.1.3
Stan wniosku podpisana umowa
Wartość dofinansowania 300,000.00 zł
Całkowita wartość operacji 697,514.85 zł
Miejsce realizacji operacji Antonin
Sektor gospodarczy
Nr ewidencyjny V/2013/PORYBY/4.1.3/1/gospodarczy
Cel operacji -
Cel ogólny strategii C.O. 2. Dywersyfikacja gospodarki w oparciu o lokalne zasoby oraz podniesienie wartości dodanej produktów rybactwa i akwakultury.
Cel szczegółowy strategii C.S. 2.2 Wsparcie i współpraca na rzecz zwiększenia dochodów producentów i usługodawców bazujących na lokalnych zasobach w szczególności rybackich.
Przedsięwzięcie P. 2.2. „Gościnna Dolina" wyposażenie, podnoszenie jakości oraz rozwój kwalifikacji bazy gastronomicznej, usługowej oraz producentów lokalnych z Doliny Baryczy nieobjętych systemem „Dolina Baryczy Poleca”.
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
ilość nowo utworzonych/ zmodernizowanych podmiotów 1
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
ilość osób korzystających z certyfikowanej oferty powiązanej z zachowaniem specyfiki obszaru w szczególności związanej z rybactwem 2400
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca

Galeria


< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij