Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Kabaciński Jerzy
Tytuł operacji Budowa budynku drewnianego - wiaty wraz z terenem utwardzonym, oświetleniem, ogrodzeniem terenu i zjzdami z drogi publicznej z przeznaczeniem na punkt sprzedaży bezpośredniej i jego wyposażenie oraz zakup nowego specjalistycznego środka transportu ryb z osprzętem
Działanie 4.1.2
Stan wniosku wypłata środków
Wartość dofinansowania 156,127.41 zł
Całkowita wartość operacji 320,061.20 zł
Miejsce realizacji operacji Drogoszowice
Sektor gospodarczy
Nr ewidencyjny V/2013/PORYBY/4.1.2/2/gospodarczy
Cel operacji Reorientacja działalności gospodarczej i dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaą z sektorem rybactwa poprzez budowę i wyposażenie obiektu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza - punkt sprzedaży bepośredniej.
Cel ogólny strategii C.O. 2. Dywersyfikacja gospodarki w oparciu o lokalne zasoby oraz podniesienie wartości dodanej produktów rybactwa i akwakultury.
Cel szczegółowy strategii C.S. 2.2 Wsparcie i współpraca na rzecz zwiększenia dochodów producentów i usługodawców bazujących na lokalnych zasobach w szczególności rybackich.
Przedsięwzięcie P. 2.2. „Gościnna Dolina
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
ilość nowo utworzonych/ zmodernizowanych podmiotów 1
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
ilość osób korzystających z certyfikowanej oferty powiązanej z zachowaniem specyfiki obszaru w szczególności związanej z rybactwem 50
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca

Galeria


< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij