Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Rybka Jan Grzegorz
Tytuł operacji Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej objętej wsparciem poprzez uruchomienie działalności usługowej.
Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Stan wniosku wypłata środków - sprawa zamknięta
Wartość dofinansowania 60,155.00 zł
Całkowita wartość operacji 147,981.00 zł
Miejsce realizacji operacji W: dolnośląskie P: trzebnicki G: Żmigród M: Bychowo
Sektor gospodarczy
Nr ewidencyjny VII/2012/PROW/413_311/2
Cel operacji Stworzenie dochodu z działalności pozarolniczej porzez zakup maszyn i urządzeń rolniczych wykorzystywanych przy świadczeniu usług w gospodarstwie rolnym
Cel ogólny strategii CO2 Różnicowanie działalności gospodarczej i rolniczej w powiązaniu ze spójną ofertą turystyczną regionu
Cel szczegółowy strategii CS2.2 Wsparcie i współpraca w tworzeniu nowych miejsc pracy na rzecz zwiększenia dochodów producentów i usługodawców, oraz promocji usług i produktów
Przedsięwzięcie P.2.2 „Gościnna Dolina” – wyposażenie, podnoszenie jakości oraz rozwój kwalifikacji bazy gastronomicznej, usługowej oraz producentów lokalnych z Doliny Baryczy nieobjętych systemem „Dolina Baryczy Poleca”
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
Ilość nowo utworzonych/zmodernizowanyc h podmiotów 1
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
Ilość odbiorców korzystających z nowo utworzonych/zmodernizowan ych podmiotów lub miejsc noclegowych -
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca -

< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij