Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca "Hubertówka" Agnieszka Matkowska
Tytuł operacji Zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności obiektu "Hubertówka" poprzez budowę wiat rekreacyjnych oraz działania promujące obiekt będący certyfikowaną ofertą ze Znakiem "Dolina Baryczy Poleca" oraz walory Doliny Baryczy i pozostałych użytkowników Znaku.
Działanie Małe Projekty
Stan wniosku wypłata środków
Wartość dofinansowania 32,080.00 zł
Całkowita wartość operacji 50,245.50 zł
Miejsce realizacji operacji woj. dolnośląskie, pow. milicki, gm. Milicz, m. Zamek Myśliwski, 56-300 Milicz, numer ewidencyjny 558, obręb Wrocławice, nr domu 1
Sektor gospodarczy
Nr ewidencyjny XII/2014/PROW/413_MP/8
Cel operacji -
Cel ogólny strategii CO2: Różnicowanie działalności gospodarczej i rolniczej w powiązaniu ze spójną ofertą turystyczną regionu
Cel szczegółowy strategii CS2.1: Stworzenie i promocja markowej oferty regionu Doliny Baryczy łączącej usługi i produkty lokalne
Przedsięwzięcie P.2.1 „Dolina Baryczy Poleca” – wsparcie certyfikowanych producentów i usługodawców
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba inwestycji mających na celu rozwój oferty i tworzenie miejsc do ekspozycji, sprzedaży i wytwarzany certyfikowanych produktów i usług -
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba odbiorców działań promocyjnych/ oferty oferta gastronomiczna, oferta noclegowa
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca -

Galeria


< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij