Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Gmina i Miasto Odolanów
Tytuł operacji Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Odolanów
Działanie Odnowa i rozwój wsi
Stan wniosku wypłata środków - sprawa zamknięta
Wartość dofinansowania 132,162.00 zł
Całkowita wartość operacji 225,778.11 zł
Miejsce realizacji operacji woj.wielkopolskie, pow.ostrowski, gm. Odolanów, 63-430 Odolanów, m. Gliśnica, działka nr 514/2 obręb 0003 Gliśnica; m. Gorzyce Małe, działka nr 164/2 obręb 0004 Gorzyce Małe; m. Nadstawki, działka nr 436/1 obręb 0007 Nadstawki; m. Świeca II, działka nr 205 obręb 0009 Świeca II; m. Tarchały Małe, działka nr 99 obręb 0010 Tarchały Małe; m. Uciechów działka nr 1024/1 obręb 0012 Uciechów; m. Wierzbno, działka nr 99 obręb 0013 Wierzbno
Sektor publiczny
Nr ewidencyjny XI/2014/PROW/413_313/1
Cel operacji -
Cel ogólny strategii CO1: Tworzenie spójnej oferty turystycznej w oparciu o racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu
Cel szczegółowy strategii CS1.1: Tworzenie i rozwijanie infrastruktury turystycznej
Przedsięwzięcie P.1.1 „Blisko Przyrody” – wsparcie infrastruktury turystycznej w ramach nadbaryckiego systemu szlaków
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba nowoutworzonych/zmodernizowanych obiektów przy szlakach turystycznych 7
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba osób korzystających z oferty szlaków turystycznych, ścieżek lub obiektów -
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca -

< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij