Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Odolanowski Dom Kultury
Tytuł operacji Modernizacja odolanowskiego domu kultury w zakresie instrumentów muzycznych niezbędnych do prowadzenia wszechstronnej edukacji kulturalnej
Działanie Małe Projekty
Stan wniosku wypłata środków - sprawa zamknięta
Wartość dofinansowania 9,624.05 zł
Całkowita wartość operacji 15,684.66 zł
Miejsce realizacji operacji W: wielkopolskie P: ostrowski G: Odolanów M: Odolanów
Sektor publiczny
Nr ewidencyjny VII/2012/PROW/413_MP/19
Cel operacji Poprawa jakości usług kulturalno-edukacyjnych świadczonych na rzecz mieszkańcó Gminy i Miasta Odolanów poprzez doposażenie infrastruktury Odolanowskiego Domu Kultury w instrumenty muzyczne
Cel ogólny strategii CO3 Aktywizacja mieszkańców na rzecz poprawienia swojej sytuacji i rozwoju regionu. Wzrost uczestnictwa organizacji w życiu społecznym
Cel szczegółowy strategii CS3.1 Zwiększenie aktywności i samoorganizacji oraz podniesienie świadomości i umiejętności mieszkańców
Przedsięwzięcie P.3.1 „Aktywna Dolina” - rozwijanie świadomości i aktywności mieszkańców
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
1. Zajęcia z gry na instrumentach (całorocznie) 2. Próby i koncerty Odolanowskiej Orkiestry Dętej podczas Nocy Świętojańskiej 3. Próby i koncerty Koncert Odolanowskiej Orkiestry dętej podczas Nocy Świętojańskiej 4. Koncert Noworoczny koncerty dzieci i młodzieży z ogniska muzycznego 5. XVI i XVII Przegląd Dorobku Kulturalnego Dzieci i Młodzieży z terenu GiM Odolanów 6. Jubileusz 100-lecia Szkoły z Huty 7
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba osób, które brały udział działaniach aktywizujących -
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca -

< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij