Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Gmina Przygodzice
Tytuł operacji Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogufałów
Działanie Małe Projekty
Stan wniosku wypłata środków - sprawa zamknięta
Wartość dofinansowania 18,647.62 zł
Całkowita wartość operacji 43,991.30 zł
Miejsce realizacji operacji W: wielkopolskie P: ostrowski G: Przygodzice M: Bogufałów
Sektor publiczny
Nr ewidencyjny VI/2011/PROW/413_MP/8
Cel operacji Głownym celem projektu jest podjęcie przez mieszkańców działań dla rozwoju wsi, dla dobra wspólnego, integracji międzypokoleniowej oraz wzrost aktywności w sferze życia społeczno- kulturowego. Realizację powyższego celu umożliwi wyposażenie świetlicy wiejskiej w zakresie zakupu i montażu systemu klimatyzacyjnego, wyposażenie świetlicy w zestaw interaktywny, system nagłośnienia, zakup rolet okiennych oraz zakup matreiałów do montażu stołów i reagałów. Kompleksowe wy[posażenie daje możliwośc wszechstronnego wykorzystania świetlicy, pragnąc przy tym wyrównać szanse rozwoju młodego pokolenia zamieszkującego obszary obszary wiejskie oraz integrację wszytskich mieszkańców stwarzając zaplecze kulturalne z wyposażeniem nie odbiegającym od standardów miejskicj. Realizacja projektu zapewni stworzenie przyjaznych warunków podnoszących jakość życia mieszkańców, prowadząc do wzrostu aktywności i integracji międzypokoleniowej mieszkańców.
Cel ogólny strategii CO3 Aktywizacja mieszkańców na rzecz poprawienia swojej sytuacji i rozwoju regionu. Wzrost uczestnictwa organizacji w życiu społecznym
Cel szczegółowy strategii CS3.2 Rozwijanie infrastruktury służącej wsparciu aktywności mieszkańców
Przedsięwzięcie P.3.2 „Pomysł na wieś” – wsparcie infrastruktury baryckich wsi
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
Ilość kompletów wyposażenia kupionego do obiektów pełniących funkcje publiczne i kulturalne służące aktywizacji mieszkańców 1
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
ilość wydarzeń aktywizacyjnych realizowanych z wykorzystaniem wspratej infrastruktury -
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca -

< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij