Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Gmina Cieszków
Tytuł operacji Centrum Wsi Ujazd - budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem terenu w niezbedną infrastrukturę turystyczną
Działanie Odnowa i rozwój wsi
Stan wniosku wypłata środków - sprawa zamknięta
Wartość dofinansowania 222,182.00 zł
Całkowita wartość operacji 701,076.22 zł
Miejsce realizacji operacji woj. dolnośląskie, powiat milicki, gmina CieszkówUjazd, 56-330 Cieszków, nr działek: Ujazd / nr działki 132/2, 195, 196 obręb 0016 Ujazd; Ujazd / nr działki 101/4 obręb 0016 Ujazd
Sektor publiczny
Nr ewidencyjny VIII/2012/PROW/413_313/1
Cel operacji Utworzenie centrum wsi poprzez budowę swietlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą turystyczną. W nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej będą organizowane imprezy kulturalne, które wzmocnią więź i identyfikację ludności sołectwa z m. Ujazd.
Cel ogólny strategii CO3 Aktywizacja mieszkańców na rzecz poprawienia swojej sytuacji i rozwoju regionu. Wzrost uczestnictwa organizacji w życiu społecznym
Cel szczegółowy strategii CS3.2 Rozwijanie infrastruktury służącej wsparciu aktywności mieszkańców
Przedsięwzięcie P.3.2 „Pomysł na wieś” – wsparcie infrastruktury baryckich wsi
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba zbudowanych/zmodernizowany ch obiektów funkcję publiczne i kulturalne 1
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
Ilość wydarzeń aktywizacyjnych realizowanych z wykorzystaniem wspartej infrastruktury -
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca -

< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij