Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Gmina Sośnie
Tytuł operacji Wieś przyszłości jako sposób na stworzenie procesu aktywizacji mieszkańców Doliny Baryczy
Działanie Małe Projekty
Stan wniosku wypłata środków - sprawa zamknięta
Wartość dofinansowania 22,744.89 zł
Całkowita wartość operacji 43,000.00 zł
Miejsce realizacji operacji W: wielkopolskie P: ostrowski G: Sośnie M: Sośnie W: dolnośląskie P: jeleniogórski G: Karpacz M: Karpacz
Sektor publiczny
Nr ewidencyjny II/2010/413_MP/8
Cel operacji Celem operacji jest utrzymanie i przywrócenie warunków do gniazdowania i żerowania cennych gatunków ptaków: rybitwy rzecznej, rybitwy białowąsej, kszyka, krwawodzioba, gąsiorka, jarzębatki, derkacza, perkozów, bączka, trzciniaka, gęgawy i innych. Prace polegające na redukcji trat w lęgach i poprawie stanu siedlisk poprzez wykaszanie roślinności przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej poddanych zabiegom ochronnych obszarów. Są one zloalizowane w przeważającej większości w sąsiedzwtie istniejącej i projektowanej infrastruktury do obserwacji ptaków.
Cel ogólny strategii CO3 Aktywizacja mieszkańców na rzecz poprawienia swojej sytuacji i rozwoju regionu. Wzrost uczestnictwa organizacji w życiu społecznym
Cel szczegółowy strategii CS3.1 Zwiększenie aktywności i samoorganizacji oraz podniesienie świadomości i umiejętności mieszkańców
Przedsięwzięcie P.3.1 „Aktywna Dolina” - rozwijanie świadomości i aktywności mieszkańców
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba działań zorganizowanych dla dla liderów lokalnych, kobiet wiejskich, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych 1
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba osób, które brały udział działaniach aktywizujących -
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca -

< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij