Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Powiat Milicki
Tytuł operacji "Ryby naszych stawów - plenerowe akwarium promujące walory przyrodniczo-kulturowe Doliny Baryczy"
Działanie Małe Projekty
Stan wniosku wypłata środków - sprawa zamknięta
Wartość dofinansowania 50,000.00 zł
Całkowita wartość operacji 65,199.52 zł
Miejsce realizacji operacji woj. dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz (gm. miejsko-wiejska), Milicz, 56-300 Milicz, działka nr 70 AM 20, Obręb Milicz, Gmina Milicz
Sektor publiczny
Nr ewidencyjny IX/2013/PROW/413_MP/38
Cel operacji Celem operacji jest rozwój istniejącej infrastruktury turystycznej Doliny Baryczy, a szczególnie ścieżki rowerowej biegnącej dawną trasą kolejki wąskotorowej, poprzez postawienie całorocznego, zadaszonego plenerowego akwarium dla ryb słodkowodnych, żyjących w akwenach mieszczących się na terenie Parku Krajowbrazowego Dolina Baryczy. Obiekt pełnić będzie funkcję zarówno promocyjną jak i edukacyjną. Przy obiekcie rozmieszczone zostaną tablice zawierające informacje o gatunkach ryb, jakie występują w stawach hodowlanych na obszarze Doliny Baryczy, o samym Parku Krajobrazowym i jego atrakcjach oraz o ofercie lokalnych przedsiębiorców związanych z turystyką.
Cel ogólny strategii CO1 Tworzenie spójnej oferty turystycznej w oparciu o racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu
Cel szczegółowy strategii CS1.1 Tworzenie spójnej oferty turystycznej w oparciu o racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu
Przedsięwzięcie P.1.1 „Blisko Przyrody” – wsparcie infrastruktury turystycznej w ramach nadbaryckiego systemu szlaków
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba nowoutworzonych/zmodernizowanych obiektów przy szlakach turystycznych 1
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba osób korzystających z oferty szlaków turystycznych, ścieżek lub obiektów -
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca -

< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij