Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Turystyka Wiejska "Ceglany Dom" Anna Moczulska
Tytuł operacji Wykorzystanie energii słonecznej w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności gospodarczej w "Ceglanym Domu" w miejscowości Koruszka
Działanie Małe Projekty
Stan wniosku wypłata środków - sprawa zamknięta
Wartość dofinansowania 12,440.70 zł
Całkowita wartość operacji 15,559.89 zł
Miejsce realizacji operacji woj. dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz, Kaszowo, 56-300 Milicz, Koruszka (przysiółek Kaszowa), nr działki 60/2 AM1 , obręb Kaszowo, nr domu 13
Sektor gospodarczy
Nr ewidencyjny VIII/2012/PROW/413_MP/2
Cel operacji Celem operacji jest obniżenie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej poprzez zastosowanie urządzeń wykorzystujących energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, tj. kolektorów słonecznych. Pośrednio realizacja inwestycja w takim zakresie przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego Po zakończeniu inwestycji przewidujemy wydanie folderu promującego powyższe przedsięwzięcie realizowane w ramach Małych Projektów.
Cel ogólny strategii CO1 Tworzenie spójnej oferty turystycznej w oparciu o racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu
Cel szczegółowy strategii CS1.4 Wsparcie na rzecz rozwoju przyjaznej środowisku oferty regionu
Przedsięwzięcie P.1.4 "Siła w naturze"- wsparcie infrastruktury i działań proekologicznych
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
Ilość proekologicznych działań 2
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba odbiorców proekologicznych działań Oferta noclegowa - "Ceglany Dom"
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca -

< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij