Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Głowacz Janina
Tytuł operacji "Słoneczna Barycz" - instalacja kolektorów słonecznych i promocja energii odnawialnej
Działanie Małe Projekty
Stan wniosku wypłata środków - sprawa zamknięta
Wartość dofinansowania 17,123.80 zł
Całkowita wartość operacji 23,823.49 zł
Miejsce realizacji operacji woj. dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz, Ruda Sułowska, 56-300 Milicz, nr domu 11a
Sektor gospodarczy
Nr ewidencyjny VIII/2012/PROW/413_MP/15
Cel operacji Poprawa warunków funkcjonowania podmiotu będącego w systemie Dolina Baryczy Poleca, poprawa stanu otaczającego śodwiska, wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców i gości Doliny Baryczy
Cel ogólny strategii CO1 Tworzenie spójnej oferty turystycznej w oparciu o racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu
Cel szczegółowy strategii CS1.4 Wsparcie na rzecz rozwoju przyjaznej środowisku oferty regionu
Przedsięwzięcie P.1.4 "Siła w naturze"- wsparcie infrastruktury i działań proekologicznych
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
Ilość proekologicznych działań 5
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba odbiorców proekologicznych działań karp wędzony(09/10), usługi noclegowe
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca -

< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij