Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna"
Tytuł operacji Czynna ochrona siedlisk ptaków
Działanie Małe Projekty
Stan wniosku wypłata środków - sprawa zamknięta
Wartość dofinansowania 25,000.00 zł
Całkowita wartość operacji 48,400.46 zł
Miejsce realizacji operacji W: dolnośląskie P: milicki G: Milicz M: Stawno, Ruda Sułowska W: dolnośląskie P: trzebnicki G: Żmigród M: Radziądz
Sektor społeczny
Nr ewidencyjny III/2010/413_MP/10
Cel operacji Celem działania jest utrzymanie i przywrócenie warunków do gniazdowania i żerowania cennych gatunków ptaków: rybitwy rzecznej, rybitwy białowąsej, kszyka, krwawodzioba, gąsiorka, jarzębatki, derkacza, perkozów, bączka, trzciniaka, gęgawy i innych. Prace polegające na redukcji strat w lęgach i poprawie stanu siedlisk przez wykaszanie roślinności przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej poddanych zabiegom ochronnym obszarów. Są one zlokalizowane w przeważającej większości w sąsiedztwie istniejącej i projektowanej infrastruktury do obserwacji ptaków. W oparciu o przyrodniczo-kulturowe bogactwo Doliny Baryczy. Działanie przyczyni się do realizacji celu 1.1 Rozwijanie oferty turystyki kwalifikowanej i edukacyjnej, wraz z rozwojem infrastruktury, w oparciu o przyrodniczo-kulturowe bogactwo Doliny Baryczy. poprzez utrzymanie stanu podstawowej z atrakcji turystycznych Doliny Baryczy, tj. rzadkich i widowiskowych gatunków ptaków.
Cel ogólny strategii CO1 Tworzenie spójnej oferty turystycznej w oparciu o racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu
Cel szczegółowy strategii CS1.4 Wsparcie na rzecz rozwoju przyjaznej środowisku oferty regionu
Przedsięwzięcie P.1.4 "Siła w naturze"- wsparcie infrastruktury i działań proekologicznych
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
Ilość proekologicznych działań 13
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba chronionych gatunków -
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca -

< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij