Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca PPH Edward Rybka
Tytuł operacji Chleb Komyśniak - wyjątkowy produkt lokalny piekarni z Gądkowic certyfikowany znakiem "Dolina Baryczy Poleca"
Działanie Małe Projekty
Stan wniosku wypłata środków - sprawa zamknięta
Wartość dofinansowania 48,645.52 zł
Całkowita wartość operacji 60,807.20 zł
Miejsce realizacji operacji 1. woj. Dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz, Gądkowice 24, 56-300 Milicz 2. woj. Dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz, Rynek 30, 56-300 Milicz
Sektor gospodarczy
Nr ewidencyjny IX/2013/PROW/413_MP/57
Cel operacji Podniesienie jakości rodukcji Chleba Komyśniak - lokalnego produktu piekarni z Gądkowic certyfikowanego znakiem "Dolina Baryczy Poleca" poprzez zakup nowoczesnej, niezawodnej i wydajnej mięsiarki spiralnej do ciasta oraz promocję produktu i marki obszaru w celu zwiększenia produkcji i rozpoznawalności wyjątkowego produktu i marki obszaru.
Cel ogólny strategii CO2 Różnicowanie działalności gospodarczej i rolniczej w powiązaniu ze spójną ofertą turystyczną regionu
Cel szczegółowy strategii CS2.1 Stworzenie i promocja markowej oferty regionu Doliny Baryczy łączącej usługi i produkty lokalne
Przedsięwzięcie P.2.1 „Dolina Baryczy Poleca” – wsparcie certyfikowanych producentów i usługodawców
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba inwestycji mających na celu rozwój oferty i tworzenie miejsc do ekspozycji, sprzedaży i wytwarzany certyfikowanych produktów i usług 1
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba odbiorców działań promocyjnych/ oferty chleb Komyśniak
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca -

Galeria


< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij