Dolina Baryczy

Mapa projektów

LISTA PROJEKTÓW
  • widok listy
  • widok mapy
Tytuł projektu WnioskodawcaWartość dofinansowania
Stworzenie bazy rozwoju aktywności i turystyki z elementami charakterystycznymi dla Doliny Baryczy w Przygodzicach Gmina Przygodzice 50,000.00 zł
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele sportowo-rekreacyjne w Jankowie Przygodzkim Gmina Przygodzice 202,006.00 zł
Zakup zestawu komputerowego, oprogramowania księgowego i szaf archiwizacyjnych mających służyć stowarzyszeniom z gminy Przygodzice Gmina Przygodzice 13,263.33 zł
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogufałów Gmina Przygodzice 18,647.62 zł
Wyposażenie restauracji "LIDO" w Antoninie sprzęt gastronomiczny umożliwiajacy obsługę zorganizowanego ruchu turystycznego. Kowalska Danuta Restauracja Pensjonat "LIDO" 20,000.00 zł
Remont tradycyjnego pieca do wypieku Chleba Baryczok-lokalnego produktu certyfikowanego znakiem "Dolina Baryczy Poleca" oraz wydanie materiałów promocyjnych Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Przygodzicach 29,610.40 zł
Wykonanie tarasu widokowego oraz utworzenie wypożyczalni rowerów w zajeździe Górecznik Górecznik Taurus Sp. z o.o. Sp. K. 49,757.11 zł
Edukacyjna przystań w Czarnymlesie Biblioteka Publiczna Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego 25,000.00 zł
"Tańce, granie i śpiewanie przy bocianie w Dolinie Baryczy" Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach 24,389.93 zł
Biblioteka Wiejska XXI wieku Biblioteka Publiczna Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego 14,518.40 zł
Wykorzystanie energii słonecznej w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Restauracji, Pensjonat "LIDO" w Antoninie Kowalska Danuta Restauracja Pensjonat "LIDO" 30,000.00 zł
Wydanie przewodnika pt. "Walory historyczno-krajoznawcze gminy Przygodzice" Towarzystwo Miłośników Przygodzic 4,130.00 zł
Dożynki- kultywowanie tradycji i promocja regionu Gmina Przygodzice 23,617.33 zł
"Zapusty"- jak to zawżdy bywało kiedy Zapustowi głowę w Dolinie Baryczy się ścinało. Przypomnienie starych tradycji ludowych kultywowanych niegdyś przez mieszkańców regionu Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach 8,462.39 zł
Ekran prezentujący walory przyrodnicze regionu Doliny Baryczy Górecznik Taurus Sp. z o.o. Sp. K. 25,000.00 zł
Przystań dla turystów w Folwarku jeździeckim "Jurand" Kątna Grażyna Ośrodek Jeździecki "Jurand" 19,102.49 zł
Rozwijanie małej infrastruktury na terenie Doliny Baryczy- budowa wiat drewnianych w Chynowie i Przygodziczkach Gmina Przygodzice 25,000.00 zł
Film, szkice i warsztaty plastyczne promujące kulturę, przyrodę, tradycje i zabytki Gminy Przygodzice i Doliny Baryczy Gmina Przygodzice 16,220.68 zł
Budowa miejsc sportowo- rekreacyjnych wraz z przebudową obiektów w Przygodziczkach i Chynowej Gmina Przygodzice 295,534.00 zł
Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na świetlicę Kątna Grażyna Ośrodek Jeździecki "Jurand" 30,896.80 zł
Ścieżka edukacyjno-muzealna prezentująca rozwój wsi i rybactwa w Dolinie Baryczy Górecznik Taurus Sp. z o.o. Sp. K. 1,498,990.61 zł
Budowa pomostu z zadaszonymi miejscami konsupmcyjnymi oraz pomieszczeniem wędzarni ryb nad stawem Górecznik w Antoninie Górecznik Taurus Sp. z o.o. Sp. K. 209,370.61 zł
Renowacja kąpieliska – staw „Szperek” w Antoninie Gmina Przygodzice 1,000,000.00 zł
Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Antonin Gmina Przygodzice 1,499,113.45 zł
Remont budynku Restauracji Pensjonatu LIDO Kowalska Danuta 300,000.00 zł
Przebudowa drogi nr 5329P- budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Janków Przygodzki - Trzcieliny o dł. ok. 2,6 km wraz z budową elementów infrastruktury turystycznej Powiat Ostrowski 1,459,168.55 zł
Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Chynowa Gmina Przygodzice 200,000.00 zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij