Dolina Baryczy

Mapa projektów

LISTA PROJEKTÓW
  • widok listy
  • widok mapy
Tytuł projektu WnioskodawcaWartość dofinansowania
"Rozszerzenie oferty sprzedaży certyfikowanych produktów lokalnych poprzez zakup sprzętu wystawienniczego wspierający System Dolina Baryczy Poleca przez "Kawiarnię Parkowa" w Miliczu "Kawiarnia Parkowa" Dariusz Moczulski 21,967.20 zł
"Wszystkie szlaki prowadzą po Dolinie Baryczy"- przygotowanie i wydanie folderów informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR. Fundacja Doliny Baryczy 17,119.02 zł
Rozwijanie i promowanie aktywnego trybu życia i lokalnej twórczości kulturalnej Krzyżoszczak Mirosław 49,861.59 zł
Aktywnie w Dolinie Baryczy - budowa boisk do gry w piłkę siatkową oraz placu zabaw Fundacja na rzecz Ziemi Milickiej 45,803.05 zł
Aleja turystyczna Milickie Turzycowiska jako łącznik szlaków turystycznych w Miliczu Fundacja na rzecz Ziemi Milickiej 43,309.96 zł
Tworzenie atrakcyjnej i spójnej oferty turystycznej wokół zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Miliczu - budowa kładek pieszo-rowerowych i montaż oświetlenia. Powiat Milicki 38,967.58 zł
"Aktywni w Dolinie Baryczy" - zakup i udostępnianie sprzętu sportowego turystom Głowacz Beata 50,000.00 zł
Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez montaż paneli słonecznych jako odnawialnego źródła energii. Krzyżoszczak Mirosław 19,692.05 zł
Budowa placu zabaw w Sławoszowicach Gmina Milicz 9,978.09 zł
Szanty nad zalewem sposobem na promocję walorów przyrodniczych oraz oferty turystycznej Doliny Baryczy. POWIAT MILICKI 33,360.16 zł
Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców wsi Sułów Gmina Milicz 500,000.00 zł
Bezpieczny rezerwat "STAWY MILICKIE" Stawy Milickie SA 48,188.00 zł
Zakup wyposażenia do obiektu Ośrodka Kultury w Miliczu na potrzebę organizacji festiwalu filmowego Ośrodek Kultury w Miliczu 4,186.00 zł
Zakup projektora multimedialnego do Ośrodka Kultury w Miliczu na potrzebę organizacji Festiwalu Filmowego Ośrodek Kultury w Miliczu 17,500.00 zł
Organizacja szkoleń dla uczniów szkół z zakresu edukacji ekologicznej i tradycji rybactwa z wykorzystaniem niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia zajęć warsztatowych Stawy Milickie SA 18,691.99 zł
Aktywna promocja regionu poprzez wydanie książki pt. "Legendy Doliny Baryczy dla najmłodszych" Stowarzyszenie Partnerskie "Milicz" 13,552.00 zł
"Ryby naszych stawów - plenerowe akwarium promujące walory przyrodniczo-kulturowe Doliny Baryczy" Powiat Milicki 50,000.00 zł
"Budowa małej infrastruktury turystycznej- wiaty oraz zakup elementów infrastruktury rekreacyjnej do " Ceglanego Domu" w miejscowości Koruszka", Gmina Milicz" Turystyka Wiejska "Ceglany Dom" Anna Moczulska 20,570.64 zł
Wykorzystanie energii słonecznej w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności gospodarczej w "Ceglanym Domu" w miejscowości Koruszka Turystyka Wiejska "Ceglany Dom" Anna Moczulska 12,440.70 zł
"Słoneczna Barycz" - instalacja kolektorów słonecznych i promocja energii odnawialnej Głowacz Janina 17,123.80 zł
Rozszerzenie usług przewodnickich o edukacje regionalna dzieci i młodzieży oraz ofertę gry miejskiej - Bajkowa Dolina Baryczy Ranoszek Włodzimierz 41,016.80 zł
Czynna ochrona siedlisk ptaków Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" 25,000.00 zł
Chleb Komyśniak - wyjątkowy produkt lokalny piekarni z Gądkowic certyfikowany znakiem "Dolina Baryczy Poleca" PPH Edward Rybka 48,645.52 zł
Zakup namiotu na potrzeby orgnizacji imprez plenerowych promujących walory przyrodnicze Doliny Baryczy, tworzenie oferty turystycznej opartej na lokalnych zasobach i produktach OSiR Milicz 19,600.00 zł
Wsparcie producentów i usługodawców poprzez zakup oraz montaż instalacji nawiewno-wywiewnej w działalności związanej z usługami turystyczno-gastronomicznymi pozwalającymi na podwyższenie standardu wykonywanych usług. Krzyżoszczak Mirosław 24,800.00 zł
Rozszerzenie oferty sprzedaży certyfikowanych produktów lokalnych poprzez zakup i wyposażenie mobilnego grilla z wędzarnią dla Kawiarni Parkowa w Miliczu "Kawiarnia Parkowa" Dariusz Moczulski 50,000.00 zł
"Poznajmy się, czyli montaż tablic informacyjno-promocyjnych na terenie sołectw Gminy Milicz" Gmina Milicz 25,000.00 zł
Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację imprezy pt. "Dni Ziemi Milickiej" Ośrodek Kultury w Miliczu 24,356.39 zł
"Odpoczynku chwil kilka w ptasim raju wróbla Ćwirka", czyli budowa dwóch wiat turystycznych w miejscowości Ruda Milicka Gmina Milicz 25,000.00 zł
ZABYTKOWA DZWONNICA W CENTRUM WSI PRACZE WSPIERA ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ I INTEGRACJE MIESZKAŃCÓW WSI Fundacja EkoRozwoju 50,000.00 zł
Budowa wiaty dla koni w Turystyce Wiejskiej "Ceglany Dom" w Koruszce, Gmina Milicz. Turystyka Wiejska "Ceglany Dom" Anna Moczulska 20,731.08 zł
Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy szlaku turystycznym w miejscu świadczenia usługi kandydujacej do Systemu Dolina Baryczy Poleca-budowa wiaty, grila oraz siłowni zewnętrznej HAGRO Hanna Jankowska 49,923.81 zł
"Zakup wyposażenia do kuchni w Centrum Aktywnego Wypoczynku celem wsparcia świadczonych usług w zakresie wynajmu kajaków jako usługi objętej certyfikatem "Dolina Baryczy Poleca" Krzyżoszczak Mirosław 49,919.10 zł
Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez odnowienie muru i bryły zabytkowej muszli koncertowej w "Kawiarni Parkowa" w Miliczu "Kawiarnia Parkowa" Dariusz Moczulski 24,220.00 zł
Rozszerzenie oferty sprzedaży certyfikowanych produktów lokalnych - zakup i wyposażenie mobilnej przyczepy gastronomicznej przez Restauracje "w Starym Młynie". Restauracja i miejsca noclegowe "W Starym Młynie" Bogusława Niewiadomska 28,704.00 zł
Utworzenie Mobilnego Centrum Informacyjno-Promocyjnego, służącego promocji Doliny Baryczy, w szczególności Gminy Milicz w kontekście Lokalnej Grupy Działania" Gmina Milicz 18,886.00 zł
Swobodny dostęp do internetu , komputera , zakup i montaż sprzętu multimedialnego ma za zadanie podnieść jakość życia mieszkańców i turystów oraz tworzyć nową ofertę dla Kawiarni Parkowa w Miliczu "Kawiarnia Parkowa" Dariusz Moczulski 8,672.32 zł
Rewitalizacja wybranych siedlisk bekasa w Dolinie Baryczy Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" 19,880.87 zł
Promocja walorów turystycznych usługi i produktów regionalnych Doliny Baryczy na targach oraz innych imprezach z wykorzystaniem mobilnego systemu wystawienniczego Stawy Milickie SA 18,138.40 zł
Promocja ścieżki rowerowej w Dolinie Baryczy trasą dawnej kolejki wąskotorowej oraz działania uzupełniające Powiat Milicki 19,208.00 zł
Zakup wyposażenia dwóch sal konferencyjnych w budynku pełniącym funkcje Centrum Aktywności Lokalnej ul.Ks.E.Waresiaka 7 w Miliczu Gmina Milicz 21,135.91 zł
Organizacja sportowego szkolenia zaprzęgowego podnoszącego umiejętności i kwalifikacje powożących zrzeszonych w Milickim Klubie Jeździeckim Traper. Jankowska Magdalena Maria 19,167.83 zł
Promocja i rozwój oferty w obiekcie w restauracji i pokojach gościnnych "W Starym Młynie" w Niesułowicach poprzez zakup i montaż sprzętu multimedialnego oraz sprzętu umożliwiającego swobodny dostęp do internetu wraz z moernizacją strony Restauracja i miejsca noclegowe "W Starym Młynie" Bogusława Niewiadomska 11,289.68 zł
Odtworzenie i zachowanie siedlisk cennych gatunków ptaków w rezerwacie przyrody "Stawy Milickie" Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" 25,000.00 zł
Tłumaczenie oraz wydanie książki pn.: "Der Kreis Militsch- Trachenberg an der Bartsch" sposobem na promocję regionu Doliny Baryczy Powiat Milicki 21,724.50 zł
Rozwój certyfikowanej usługi turystycznej rozwijającej szlak kajakowy "Doliny Baryczy" poprzez zakup 16 kajaków z osprzętem na potrzeby wypożyczalni sprzętu wodnego. Krzyżoszczak Mirosław 24,457.90 zł
Festiwal Odloty 2010 Fundacja EkoRozwoju 12,104.76 zł
Powiat Milicki w Dolinie Baryczy- promocja atrakcji turystycznych, tradycji i wartości kulturalno -historycznych regionu Powiat Milicki 13,410.15 zł
Święto Karpia Milickiego 2011- Biesiada rybna Powiat Milicki 21,490.00 zł
"Budowa parkingu wraz z infrastrukturą dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego w Postolinie" Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Miliczu 25,000.00 zł
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Doliny Baryczy za pomocą publikacji "Tajemnice Doliny Baryczy", prezentującego niezwykłe historie i tradycje rybackie regionu, wyjątkowe produkty regionalne oraz unikatowe walory przyrodnicze obszaru. Stawy Milickie SA 21,446.75 zł
Organizacja spływów kajakowych powiązanych ze sprzątaniem szlaków wodnych, promujących postawy proekologiczne oraz aktywnośc mieszkańców Jankowska Agnieszka Maria 19,575.24 zł
Piekarnia Gądkowice - Miejsce Wypieku Chleba Komyśniak - lokalnego produktu certyfikowanego znakiem "Dolina Baryczy Poleca" PPH Edward Rybka 46,885.52 zł
"Dolina Baryczy kajakraskim rajem". Rozszerzenie oferty użytkownika Znaku Dolina Baryczy Poleca o wypożyczalnie kajaków i zwiększenie atrakcyjności regionu Kowalski Maciej 24,001.76 zł
Budowa i wyposażenie przetwórni ryb w przedsiębiorstwie Stawy Milickie S.A. Stawy Milickie S.A. 450,000.00 zł
Wyposażenie gospodarstwa rybackiego Stawy Milickie SA w sprzęt do transportu i sprzedaży ryb Stawy Milickie S.A. 450,000.00 zł
Rozwój usług agroturystycznych w gospodarstwie wiejskim "Karpiówka" Stańczyk Maria 71,771.90 zł
Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa oraz tworzenie atrakcyjnej i spójnej oferty Doliny Baryczy poprzez odpowiednie zagospodarowanie terenów wokół zbiornika retencyjno- rekreacyjnego w Miliczu Powiat Milicki 652,465.88 zł
Nowoczesne i kompleksowe działania wzbogacające istniejącą infrastrukturę ścieżki rowerowej trasą dawnej kolejki wąskotorowej w Dolinie Baryczy, zwiększające atrakcyjność obszarów zależnych od rybactwa Powiat Milicki 235,963.34 zł
Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego we wschodniej części miasta Milicz Powiat Milicki 804,182.51 zł
Zakup nowego specjalistycznego środka transportu ryb oraz wyposażenia stoiska do prowadzenia sprzedaży bezpośredniej Pasieczny Jan Sebastian 97,344.49 zł
"Przebudowa budynku gospdarczego z przeznaczeniem utworzenia w nim wiejskiej bazy noclegowej-agroturystyki" Moczulski Dariusz 247,153.66 zł
Rozwój usług na rzecz społeczności lokalnej poprzez budowę miejsc noclegowych wraz z wyposażeniem i przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr 7/5 i 7/6 na terenie gminy Milicz Kowalska-Góralska Monika Aleksandra 264,000.00 zł
Rozwój usług na rzecz społeczności lokalnej poprzez budowę miejsc noclegowych wraz z wyposażeniem i przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr. 3/2 i 5/2 na terenie gminy Milicz. Kowalska-Góralska Monika Aleksandra 263,999.99 zł
Patroszarnia przewoźna wraz z samochodem chłodnią Kowalska-Góralska Monika Aleksandra 60,625.69 zł
Wzmocnienie konkurencyjności regionu LGR Partnerstwo dla Doliny Baryczy poprzez budowę kompleksu rekreacyjnego i promocję Kowalska-Góralska Monika Aleksandra 145,222.50 zł
Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z remontem ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi Stawno-Nowe Grodzisko Gmina Milicz 568,907.07 zł
Wyposażenie technologiczne kuchni i zaplecze dlm a gospody Pod Szczęśliwym Karpiem w Rudzie Sułowskiej Stawy Milickie S.A. 300,000.00 zł
Wyposażenie hotelu z funkcją konferencyjno- szkoleniową w Rudzie Sułowskiej Stawy Milickie S.A. 300,000.00 zł
Podjęcie prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności- gospodarstw rolnych poprzez zakup i eksploatację kombajnu zbożowego Włodarczyk Adam 300,000.00 zł
Multimedialna Strefa Doliny Baryczy Fundacja KOM 374,005.80 zł
Budowa sali konsumpcyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem sali i pomieszczeń gastronomicznych Nowicki Łukasz 300,000.00 zł
"Dolina Baryczy w żaglach" Fundacja na Rzecz Ziemi Milickiej 86,993.91 zł
Przebudowa kąpieliska Karłów wraz z utworzeniem małej infrastruktury edukacyjno-sportowo-turystycznej nawiązującej do tradycji rybackich i wędkarskich oraz promującej walory przyrodniczo-kulturowe Doliny Baryczy OSiR Milicz 1,200,000.00 zł
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez przebudowę stawu na potrzeby łowiska wraz z zagospodarowaniem terenu Kapuściński Roman Michał 463,973.97 zł
Budowa i promocja Ośrodka Visitor Center "pod Wieżą" w miejscowości Grabownica - stworzenie nowoczesnego miejsca wypoczynku, prezentacji, edukacji i udostępnienia bogactwa przyrodniczo-kulturowego obszaru Doliny Baryczy Fundacja "Akademia Zrównoważonego Rozwoju Doliny Baryczy" 998,684.72 zł
Dywersyfikacja i profesjonalizacja działalności gospodarczej w kierunku chowu i hodowli ryb i stworzenie nowego miejsca pracy. Broda Marcin 61,656.50 zł
Budowa rybakówki z zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu na potrzeby rozwoju oferty gospodarstwa i sprzedaży bezpośredniej Wójcik Sławomir 296,400.00 zł
Rozwój systemu sprzedaży ryby żywej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do transportu i sprzedaży ryb Stawy Milickie S.A. 300,000.00 zł
Tworzenie systemu sprzedaży produktów rybactwa poprzez zakup wyposażenia do pakowania i dystrybucji wyrobów przetwórstwa ryb Stawy Milickie S.A. 285,186.00 zł
Utrzymanie bioróżnorodności w rezerwacie Stawy Milickie Stawy Milickie S.A. 842,640.90 zł
Budowa małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej wraz z Muzeum Tradycji Rybactwa Stawów Milickich i Doliny Baryczy w Rudzie Sułowskiej Stawy Milickie S.A. 1,500,000.00 zł
Wyposażenie mobilnych stanowisk edukacyjnych do prowadzenia warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej i popularyzowania rybactwa dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z przygotowaniem filmu o historii i tradycjach rybackich Stawów Milickich i Doliny Baryczy Stawy Milickie S.A. 699,009.04 zł
Utrzymanie bioróżnorodności w rezerwacie Stawy Milickie- kompleks Potasznia Stawy Milickie S.A. 1,000,000.00 zł
Bezpieczny rezerwat "Stawy Milickie" Stawy Milickie S.A. 98,634.00 zł
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej przy gospodarstwach rybackich w Stawczyku Pasieczna Jadwiga Józefa 149,014.00 zł
"Dom Drzewa"- adaptacja zabytkowej wyłuszczarni szyszek na siedzibę Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Doliny Baryczy"- Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Państwowe Gospodarstwo LeśneLasy PaństwoweNadleśnictwo Milicz 615,129.40 zł
Rozwój i modernizacja certyfikowanej oferty noclegowej w zabytkowym obiekcie Restauracji " W Starym Młynie" w Niesułowicach, gmina Milicz Niewiadomska Bogusława Maria 300,000.00 zł
Przebudowa budynku gospodarczego- zabytkowej stodoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gospodarczo-rekreacyjny w Koruszce, gmina Milicz Moczulski Dariusz 300,000.00 zł
Zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności obiektu Matkowska Agnieszka Barbara 96,239.05 zł
Przebudowa poddasza i piwnic budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na cele turystyczne Jankowska Hanna 262,218.13 zł
Adaptacja terenu Szkoły Podstawowej w Nowym Zamku na cele turystyczno-sportowe Gmina Milicz 169,786.83 zł
Utworzenie ptasiego traktu w Miliczu poprzez rewitalizację zieleni oraz infrastruktury drogowej ul. Wrocławska, 1-go Maja, ks. Waresiaka i Dworcowa Gmina Milicz 497,582.55 zł
Kultywowanie i rozpowszechnianie kilkusetletniej historii rybactwa i tradycji obszaru Doliny Baryczy poprzez unikatowe zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w miejscowości Milicz Fundacja na Rzecz Ziemi Milickiej 1,500,000.00 zł
Dywersyfikacja i profesjonalizacja działalnosci gospodarczej w kierunku chowu i hodowli ryb i stworzenia nowego miejsca pracy Broda Marcin 104,236.18 zł
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wokół zbiornika retencyjno-rekreacyjnego zlokalizowanego we wschodniej części mc. Milicz w celu zwiększenia atrakcyjności regionu z zachowaniem jego walorów przyrodniczych oraz historyczno-kulturowych. Fundacja na Rzecz Ziemi Milickiej 1,500,000.00 zł
Ochrona siedlisk półnaturalnych w Dolinie Baryczy Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" 343,100.00 zł
Fabryka Sztuki – wyposażenie sali tradycji regionu służącej prezentacji dziedzictwa rzemiosła rękodzielniczego i pamiątkarskiego z Doliny Baryczy wraz z pracownią warsztatową i zapleczem socjalno biurowym. „TED” T. Defratyka Sp. J. 200,000.00 zł
Fabryka Sztuki – blisko przyrody – wyposażenie sali wielofunkcyjnej służącej rozwojowi aktywności i prezentacji artystycznych mieszkańców Doliny Baryczy wraz z zapleczem gastronomicznym (bar) oraz pomieszczeniami pomocniczymi. „TED” T. Defratyka Sp. J. 200,000.00 zł
Renowacja kąpieliska Karłów OSiR Milicz 1,000,000.00 zł
Multi-portal Dolina Baryczy Gmina Milicz 112,240.44 zł
Budowa przystani kajakowej wraz z przebudową drogi dojazdowej (ul. Mostowa) w Miliczu Gmina Milicz 1,460,243.20 zł
Wioska Rybacka Karłów-IV etap rewitalizacji kąpieliska "Przebudowa obiektów rekreacji indywidualnej - 5 domków kempingowych" OSiR Milicz 300,000.00 zł
Zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności obiektu "Hubertówka" poprzez budowę wiat rekreacyjnych oraz działania promujące obiekt będący certyfikowaną ofertą ze Znakiem "Dolina Baryczy Poleca" oraz walory Doliny Baryczy i pozostałych użytkowników Znaku. "Hubertówka" Agnieszka Matkowska 32,080.00 zł
Budowa małej infrastruktury - średniej wiaty grilowej, zadaszenie z grillem przy łowisku oraz tablicy informacyjnej dla kompleksu rybackiego w Kaszowie gmina Milicz Wójcik Sławomir 50,000.00 zł
Stworzenie dochodu z działalności pozarolniczej poprzez modernizację oraz wyposażenie obiektu, w wyniku którego uruchomiona zostanie działalność agroturystyczna Dobroszczyk Edyta 94,640.50 zł
Zagospodarowanie turystyczne terenu przy szlabanie w Baranowicach Gmina Milicz 25,000.00 zł
Ścieżka edukacyjna - Nowy Zamek droga w kierunku Stawów Gadzinowych Gmina Milicz 260,628.00 zł
Budowa budynku usługowego w miejscowości Grabownica Nowicki Łukasz 300,000.00 zł
KOM-Start w Dolinę Baryczy Fundacja KOM 50,000.00 zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij