Dolina Baryczy

Mapa projektów

LISTA PROJEKTÓW
  • widok listy
  • widok mapy
Tytuł projektu WnioskodawcaWartość dofinansowania
Remont sali widowiskowej w Domu Kultury w Bukowicach Gminny Zespół Kultury i Bibliotek w Krośnicach 41,284.11 zł
Budowa stawów rekreacyjnych w ramach budowy infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krosnice- Wierzchowice Gmina Krośnice 500,000.00 zł
Promocja oferty turystycznej gminy Krośnice na terenie województwa dolnośląskiego. Gmina Krośnice 44,320.00 zł
Organizacja Regionalnego Przeglądu Zespołów Ludowych oraz konkursu na projekt stroju regionalnego Doliny Baryczy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe 5,868.42 zł
Wsparcie certyfikowanych usługodawców w ramach systemu "Dolina Baryczy Poleca" poprzez wykonanie instalacji przyjaznego ekologicznie ogrzewania obiektu w miejscu świadczenia usługi noclegowo-gastronomicznej Jolanta Bogatsu Zagroda Grabownica 25,000.00 zł
Budowa placu zabaw na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice Gmina Krośnice 77,508.00 zł
Budowa budynku stacji głównej kolejki wąskotorowej w ramach budowy infrastruktury turystycznej na terenie zespołu parkowo-pałacowego Krośnice-Wierzchowice Gmina Krośnice 422,492.00 zł
Rozwój usług turystycznych na stawach na terenie zespołu parkowo-pałacowego Krośnice-Wierzchowice poprzez zakup sprzętu do uprawiania sportów wodnych Gmina Krośnice 23,653.00 zł
Rozwój turystyki edukacyjnej w oparciu o przyrodniczo-kulturowe bogactwo Doliny Baryczy poprzez nasadzenie drzew na terenie zespołu parkowo-pałacowego Krosnice- Wierzchowice Gmina Krośnice 25,000.00 zł
Promocja produktów i usług lokalnych- wsparcie i promocja systemu Łaniak Andrzej 5,870.90 zł
Organizacja wydarzenia pn. "Święto Sadów" Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe 7,323.79 zł
Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie zespołu parkowo-pałacowego Krośnice-Wierzchowice Gmina Krośnice 23,277.80 zł
Modernizacja budynku infrastruktury publicznej w ramach budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach Gmina Krośnice 977,378.53 zł
Budowa parkingu i zjazdu z drogi wojewódzkiej w ramach budowy infrastruktury na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice Gmina Krośnice 715,918.02 zł
Rozbudowa budynku pensjonatu oraz uzupełnienie informacji turystycznej Bogatsu Jolanta 74,235.43 zł
Budowa parkingu i zjazdu z drogi wojewódzkiej w ramach budowy infrastruktury na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice Wierzchowice Gmina Krośnice 741,305.91 zł
Budowa parkingu, ścieżki pieszo rowerowej, placu manewrowego wraz z drogą wewnętrzną w ramach budowy infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice Gmina Krośnice 1,000,000.00 zł
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice Gmina Krośnice 1,500,000.00 zł
Budowa budynku gastronomicznego z częścią hotelową w celu świadczenia usług dla społeczności lokalnej Tatarska Zagroda Sp. z o.o. 1,000,000.00 zł
Rozbudowa budynku pensjonatu oraz uzupełnienie wyposażenia kuchni i informacji turystycznej Bogatsu Jolanta 83,775.43 zł
Remont i modernizacja budynku po starym młynie na cele galerii audiowizualnej FUNDACJA PRO EKO-FOTO 48,468.58 zł
Promocja walorów oraz oferty turystycznej gminy Krośnice poprzez wydanie materiałów promocyjnych oraz przygotowanie i montarz tablic informacyjno - promocyjnych Gmina Krośnice 12,712.00 zł
Oznakowanie w terenie szlaku rowerowego Wielka Pętla Wzgórz Krośnickich Gmina Krośnice 13,253.61 zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij