Dolina Baryczy

Mapa projektów

LISTA PROJEKTÓW
  • widok listy
  • widok mapy
Tytuł projektu WnioskodawcaWartość dofinansowania
Podwyższenie atrakcyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa, zwiększenie poziomu zatrudnienia, a także ochrona zasobów naturalno-przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez rozwój usług świadczonych w zakresie zagospodarowania terenów zieleni Golińska Beata 247,000.00 zł
Stworzenie dodatkowych dochodów z działalności pozarolniczej poprzez zakup maszyn oraz środka transportu wykorzystywanych w procesie pozyskiwania i sprzedaży węgla drzewnego, drewna kominkowego oraz brykietu Machi Katarzyna 100,000.00 zł
Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej objętej wsparciem poprzez uruchomienie działalności usługowej. Rybka Jan Grzegorz 60,155.00 zł
Stworzenie dodatkowego dochodu z działalności pozarolniczej poprzez zakup mini ładowarki i ciągnika rolniczego wspomagających usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni Golińska Beata 100,000.00 zł
Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej objętej wsparciem poprzez uruchomienie działalności usługowej. Kuczkowski Władysław 100,000.00 zł
Stworzenie dochodu z działalności pozarolniczej poprzez zakup maszyn i urządzeń rolniczych wykorzystywanych przy świadczneiu usług dla gospodarstw rolnych Jędra Wiesław 100,000.00 zł
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Zespole Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie Gmina Żmigród 38,319.98 zł
Remont i zakup wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Bychowie Gmina Żmigród 102,632.00 zł
Rozszerzenie oferty szlaków turystycznych poprzez montaż placu zabaw oraz wydzielenie polany rekreacyjnej w Zespole Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie Gmina Żmigród 50,000.00 zł
Wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej Zespół Pałacowo - Parkowego poprzez zakup fontanny i organizację pokazów Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie 25,000.00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych poprzez promocję Zespołu Ludowego "Dyszel" Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie 18,175.96 zł
Budowa wolnostojącego trzonu kuchennego przeznaczonego do obsługi imprez okolicznościowych w celu stworzenia spójnej oferty turystycznej Raftowicz Lidia Agnieszka 18,430.99 zł
Rozwinięcie oferty turystycznej Doliny Baryczy poprzez zakup i wykorzystanie sprzętu wodnego Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie 17,154.26 zł
Budowa przy szlakach turystycznych i ścieżce edukacyjnej wiaty krytej strzechą wraz z wyposażeniem w celu stworzenia spójnej oferty turystycznej. Raftowicz Lidia Agnieszka 25,000.00 zł
Wyznakowanie szlaku rowerowego krzyży pokutnych i grodzisk w Dolinie Baryczy Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie 12,115.00 zł
"Wsparcie Lokalnych Producentów poprzez promocję markowych i certyfikowanych producentów oraz usług z Doliny Baryczy" Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie 16,064.65 zł
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa bazy turystycznej w m. Ruda Żmigrodzka Gmina Żmigród 500,000.00 zł
Rybacka Harcówka w Radziądzu miejscem tradycji i promocji Karpia z "Doliny Baryczy" Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego 833,406.11 zł
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie- etap II Gmina Żmigród 1,500,000.00 zł
Rozwój systemu sprzedaży bezpośredniej gospodarstwa Ruda Żmigrodzka poprzez budowę i wyposażenie patroszarni ryb Raftowicz Jan Krzysztof 300,000.00 zł
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej przy gospodarstwie rybackim Ruda Żmigrodzka J. K. Raftowicz Raftowicz Jan Krzysztof 166,111.00 zł
Dywersyfikacja działalności gospodarstwa dla uzyskania zintegrowanej produkcji karpia milickiego Raftowicz Jan Krzysztof 276,906.00 zł
Utworzenie gastronomiczno-noclegowej bazy turystycznej w celu reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa Raftowicz Jan Krzysztof 450,000.00 zł
Zabezpieczenie grobli stawowych przed bobrami na terenie Gospodarstwa Rybackiego -Ruda Żmigrodzka, obszarze objętym Natura 2000 Raftowicz Jan Krzysztof 735,039.00 zł
Przebudowa stawu na potrzeby łowiska dla wędkarzy, budynku płuczki oraz zagospodarowanie działki w celu stworzenia oferty turystycznej bazującej na tradycjach rybackich obszaru. Raftowicz Jan Krzysztof 624,420.20 zł
Zagospodarowanie terenu w zabytkowym centrum miasta Żmigród Gmina Żmigród 193,000.00 zł
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie - etap II Gmina Żmigród 1,500,000.00 zł
Zabezpieczenie grobli Stawowych na obszarze objętym Natura 2000, przed bobrami na terenie Gospodarstwa Rybackiego – Ruda Żmigrodzka Raftowicz Jan Krzysztof 955,947.76 zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij