Dolina Baryczy

Mapa projektów

LISTA PROJEKTÓW
  • widok listy
  • widok mapy
Tytuł projektu WnioskodawcaWartość dofinansowania
Wieś przyszłości jako sposób na stworzenie procesu aktywizacji mieszkańców Doliny Baryczy-część II Gmina Sośnie 12,444.67 zł
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sośnie Gmina Sośnie 500,000.00 zł
Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Szkoleniowym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Chojniku Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Chojniku 25,000.00 zł
Modernizacja Ośrodka Szkoleniowego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Chojniku Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Chojniku 25,000.00 zł
Wieś przyszłości jako sposób na stworzenie procesu aktywizacji mieszkańców Doliny Baryczy Gmina Sośnie 22,744.89 zł
Aktywizacja mieszkańców oraz promocja regionu poprzez organizację imprezy kulturalnej Gminna Biblioteka Pubiczna w Sośniach 20,651.43 zł
Zagospodarowanie skweru - turystyka rowerowa w Gminie Sośnie. Gmina Sośnie 25,000.00 zł
Centrum wypoczynkowo-rekreacyjne "Rybakówka" Możdżanów Gmina Sośnie 241,475.52 zł
"Stanica „Biały Daniel” przystanią dla wędkarzy” przebudowa i rozbudowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego „Biały Daniel” w miejscowości Sośnie Gmina Sośnie 1,000,000.00 zł
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej Gospodarstwa Rybackiego w Możdżanowie Girus Grzegorz 139,501.88 zł
Zakup koparki gąsienicowej Girus Grzegorz 306,000.00 zł
Podnoszenie wartości produktów rybactwa i rozwój usług na rzecz społeczności lokalnej poprzez utworzenie mobilnego punktu sprzedaży bezpośredniej ryb Girus Grzegorz 87,120.00 zł
Remont magazynu w gospodarstwie rybackim z przystosowaniem do sprzedaży detalicznej Girus Grzegorz 300000
Zakup maszyn i środka transportu do produkcji ryb Girus Grzegorz 228065.23
Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000 na terenie LGR Partnerstwo dla Doliny Baryczy poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej Girus Karol 286,850.00 zł
Remont i adaptacja wieży na punkt widokowy z ekspozycją związaną z kulturą rybacką Girus Grzegorz 161,853.54 zł
Rozbudowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego "Bialy Daniel" - II etap Gmina Sośnie 341,060.00 zł
Ochrona wydry poprzez odseparowanie terytorium jej bytowania od miejsca odstrzału Girus Grzegorz 131,606.18 zł
Zakup maszyny do udrażniania rzek i rowów melioracyjnych na terenie LGR Partnerstwo dla Doliny Baryczy w celu rekultywacji i utrzymania zbiorników i cieków wodnych Girus Grzegorz 459,000.00 zł
"Centrum rekreacyjno sportowe - Granowiec" - zagospodarowanie parku Gmina Sośnie 200,000.00 zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij