Dolina Baryczy

Mapa projektów

LISTA PROJEKTÓW
  • widok listy
  • widok mapy
Tytuł projektu WnioskodawcaWartość dofinansowania
Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dziadkowie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Cieszkowskiej 273,594.00 zł
Budowa solarnego systemu wspomagającego wytwarzanie ciepłej wody użytkowej w obu plebaniach dla odwiedzających nas turystów i przyjmujących ich parafialnych grup działania oraz lokalnej organizacji ZHP, z akcjami promocyjnymi Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie 50,000.00 zł
Budowa odcinka ogrodzenia zespołu pałacowo-parkowego wzdłuż ul. B.Chrobrego w Cieszkowie Gmina Cieszków 76,000.00 zł
"Oświetlenie odcinka szlaku turystycznego przechodzącego przez teren kościoła z 1753r. w Cieszkowie przy ul. Waryńskiego 8 oraz restauracja i konserwacja zabytkowych ławek, a także rewitalizacja zabytkowego muru ogrodzeniowego wraz z estetyzacją terenu starego cmentarza i udogodnieniami dla mieszkańców i turystów". Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie 112,962.00 zł
Centrum Wsi Ujazd - budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem terenu w niezbedną infrastrukturę turystyczną Gmina Cieszków 222,182.00 zł
Modernizacja smażalni ryb Zajazd u Bartka Siewiera Bartłomiej 173,216.46 zł
Zakup niezbędnego sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej Gospodarstwa Rybackiego Kazimierz Grzemski Grzemski Kazimierz 121,153.40 zł
Reorientacja gospodarstwa rolno-rybackiego w kierunku sprzedaży bezposredniej produktów rybactwa Grzemski Kazimierz 229,294.78 zł
Rewitalizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Dziadkowie Gmina Cieszków 27,945.00 zł
Budowa budynku gastronomiczno- turystycznego wraz z wyposażeniem niezbędnym do rozpoczęcia działalności służąca realizacji przedsięwzięcia mającego na celu reorientację prowadzonej działalności gospodarczej Steblecka Irena Maria 450,000.00 zł
"Remont zabytkowego ołtarza bocznego wraz z zabytkową posadzką w prezbiterium i kaplicy kościoła parafialnego w Cieszkowie oraz promocja Doliny Baryczy" Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie 165,187.06 zł
Zakup przyczepy gastronomicznej oraz koparko-ładowarki wraz z wyposażeniem Grzemski Kazimierz 220,705.22 zł
Budynek obsługi łowiska oraz zagospodarowanie terenu Grzemski Kazimierz 450,000.00 zł
Rewitalizacja miejscowości Cieszków- budowa ścianki wspinaczkowej etap II i III w hali sportowej Gmina Cieszków 84,685.50 zł
Rewitalizacja miejscowości Cieszków poprzez przebudowanie placu przy zabytkowym kościele NMP Gmina Cieszków 800,000.00 zł
Rewitalizacja rynku w m. Trzebicko poprzez przebudowę placu przy zabytkowym kościele św. Macieja Gmina Cieszków 290,000.00 zł
Budowa budynku obsługi łowiska wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby łowiska dla wędkarzy Steblecki Teofil Tadeusz 300,000.00 zł
Zdrowo w Dolinie- Utworzenie Ośrodka Terapii Uzależnień TERRA w Grzebielinie TERRA S.C.Katarzyna Tatoń-SokołowskaJolanta Pudłowska 300,000.00 zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij