Dolina Baryczy
Strona główna > AKTUALNOŚCI > Ocena wniosków w ramach naboru na podejmowanie i rozwijanie działalności

Ocena wniosków w ramach naboru na podejmowanie i rozwijanie działalnośc

Informujemy wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, że Rada Programowa LGD zdecydowała o rozłożeniu oceny na dwa dni, ze względu na dużą liczbę wniosków. Dziś, tj. 28.02.2017 r. o godz. 16.00 odbędzie się II-a część V Posiedzenia Rady.

 

W dniu wczorajszym, tj. 27.02.2017 r. rozpoczęło się V Posiedzenie Rady Programowej LGD związane w oceną wniosków złożonych w naborze 1/2016/2017/PROW. Na podstawie par. 11 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej LGD Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", jeżeli posiedzenie Rady, przedłuży się do tego stopnia, że w danym dniu nie zostaną załatwione wszystkie sprawy przewidziane w dziennym porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Członków Rady, podjął decyzję o przełożeniu niezałatwionych tego dnia spraw na następny dzień, tj. 28.02.2017 r. na godz. 16.00.

Listy rankingowe zostaną opublikowane na stronach www.projekty.barycz.pl oraz www.nasza-barycz.p
l w terminie 7 dni od dnia zakończenia przez Radę procedury wyboru operacji.
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij