Dolina Baryczy

Spotkania i szkolenia przed naborami

Uwaga!!!! Podajemy miejsca szkoleń w dn. 06 i 13 lutego 2020 r.!!!!
W najbliższym czasie odbędą się spotkania informacyjne i szkolenia związane z ogłoszonym naborem  nr 3/2020/G/EDU/II- granty na dojazdy uczniów do ośrodków edukacji z Doliny Baryczy (Edukacja dla Doliny Baryczy)

 W związku kontynuacją realizowanego obecnie projektu grantowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-200 pn. Oferta Programu Edukacja dla Doliny Baryczy narzędziem wzmocnienia rozpoznawalności i  potencjału obszaru Doliny Baryczy , planujemy spotkania i szkolenia dot. możliwości wsparcia szkół. Na spotkania zapraszamy przedstawicieli placówek oświatowych z obszaru oraz osoby z ramienia samorządów zajmujących się oświatą i ochroną środowiska, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Projekt grantowy realizowany będzie w Przedsięwzięciu 2.1.1 Wsparcie kompetencji i organizacji potencjału społecznego na rzecz zachowania specyfiki obszaru, a wsparcie finansowe zostanie przeznaczone dojazdy i opłaty za udział w ofercie ośrodków edukacji pozaszkolnej zidentyfikowanych na stronie www.edukacja.barycz.pl.

Spotkania odbędą się w terminach:
1. Spotkanie informacyjne, 15.01.2020, godz. 13-15, Odolanowski Dom Kultury
2. Spotkanie informacyjne, 16.01.2020, godz. 13-15, Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu
3. Szkolenie, 06.02.2020, godz. 12-16, godz. 12-16, Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Miliczu;   ul. Dąbrowskiego 3 , 56-300 Milicz (sala komputerowa)
3. Szkolenie, 13.02.2020, godz. 12-16, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka; ul. Wielkopolska 43, 63-435 Sośnie (sala informatyczna)

Szczegółowy harmonogram znajduje się w załączniku poniżej


Załączniki do artykułu:
Harmonogram szkoleń I-II 2020_2020-01-16( Harmonogram szkoleń I-II 2020_2020-01-16.pdf 460 kB )
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij