Dolina Baryczy
Strona główna > AKTUALNOŚCI > STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY

Zobacz aktualną LSR przyjętą przez Samorząd Województwa aneksem do umowy ramowej z dn. 30.05.2017 r.!

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” powstało w oparciu o art. 15 ustawy z 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008r. Nr 98, poz. 634) i mogło ubiegać się jako Lokalna Grupa Działania o wybór do realizacji opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy.

W 2009 roku, uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Partnerstwo zostało wybrane jako LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach działania Leader, PROW 2007 – 2013, na którą pozyskało środki w wysokości 14 393 572,00 zł.

W 2010 roku Stowarzyszenie w ramach konkursu MRiRW zostało wybrane jako LGR do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, na którą pozyskało środki w ramach PO RYBY 2007 – 2013 w wysokości 48 579 983,35 zł, zmniejszone aneksem nr 3 z dn. 11.07.2013 do umowy z dn. 15.12.2010 do kwoty 44 842 113,46 zł.

Stowarzyszenie z dużym sukcesem zakończyło realizację obydwu strategii w 2015 r.

Jako Lokalna Grupa Działania od 2015 r. staraliśmy się o wybór naszej LGD do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022. Wniosek został złożony do konkursu w dn. 30 grudnia 2015, a wiosną 2016 r. LGD została wybrana do realizacji LSR, która została oceniona na aż 234 punkty (na 245 możliwych). Co więcej, jako jedna z tylko 4 lokalnych grup działania, zostaliśmy wybrani bez konieczności wnoszenia poprawek. Udało się pozyskać ponad 22 000 000,00 zł. Środki te będą przeznaczone na wdrażanie strategii, projekty współpracy oraz bieżące funkcjonowanie. 

W związku ze zmianami otoczenia prawnego, LSR wymaga często aktualizacji. Zmiany LSR przyjmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy". Aby zmieniony dokument mógł stać się obowiązującym, Samorząd Województwa, zgodnie z zapisami umowy ramowej, musi przyjąć zmiany, co wiąże się z koniecznością zawarcia aneksu do umowy ramowej.

Zobacz obowiązujący dokument
 Strategii przyjęty w dniu 15 lutego 2015 r. na Nadzwyczajnym XXII Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", w formie zaakceptowanej przez Samorząd Województwa w dn. 30.05.2017 r. (umowę ramową aneksowano w dn. 30.05.2017 r.). 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij