Dolina Baryczy

Stwórz z nami NOWĄ STARTEGIĘ

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju Doliny Baryczy na lata 2016 - 2022

 

Zaplanuj z nami swoją przyszłość w Dolinie Baryczy!

Włącz się w opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022.


Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” zaprasza na spotkania, warsztaty i konsultacje LSR.

Nie czekaj! Najbliższe lata to ostatnia szansa, by skorzystać z unijnego wsparcia.
 

Zapraszamy mieszkańców gmin:
dolnośląskich: Cieszków, Krośnice, Milicz, Twardogóra, Żmigród
wielkopolskich: Odolanów, Przygodzice, Sośnie

Mieszkańcu Doliny Baryczy!!!

W latach 2007-2015 w ramach środków z UE Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” (działające jako Lokalna Grupa Działania (LGD) i Lokalna Grupa Rybacka (LGR)) rozdzieliło w trybie konkursów ponad 45 mln zł dla podmiotów działających na obszarze gmin Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra i Żmigród. Środki przeznaczyliśmy na turystyczny rozwój obszaru, wsparcie przedsiębiorczości, w tym sektora rybackiego a także aktywizację mieszkańców.

Ze wsparcia od 50 do 100% dofinansowania skorzystały osoby fizyczne (zakładając działalności gospodarcze) podmioty gospodarcze (rozwijając i tworząc dodatkowe miejsca pracy), organizacje społeczne i podmioty publiczne – samorządy. Kwoty pomocy sięgały od 5 000 zł do nawet 1 500 000 zł na jedno realizowane przedsięwzięcie.

W kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020 istnieje możliwość pozyskania kolejnych ponad 20 mln zł (PROW, PO Ryby) na dofinansowanie projektów na obszarze tych 8 gmin Doliny Baryczy, z czego ponad 50% musi być wydana na tworzenie i wsparcie miejsc pracy.

Już dziś wspólnie możemy zaplanować na co chcemy przeznaczyć te środki!

Już od 2016 r. środki rozdysponowywane będą za pośrednictwem Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” w formie konkursów na projekty realizujące założenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy.

Zapraszamy na pierwszą turę spotkań konsultacyjnych (wrzesień), dotyczących obszaru Doliny Baryczy, potrzeb i kierunków wsparcia planowanych na kolejne lata 2016 - 2022.

CHRONOLOGICZNY HARMONOGRAM SPOTKAŃ, WARSZTATÓW I KONSULTACJI

HARMONOGRAM SPOTKAŃ, WARSZTATÓW I KONSULTACJI WG GRUP TEMATYCZNYCH

Zapraszamy zwłaszcza:
• studentów i absolwentów szkół średnich,
• osoby fizyczne w każdym wieku planujące założyć działalność gospodarczą (w tym rybaków i rolników)
• jednoosobowe firmy, mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 10 pracowników), małe przedsiębiorstwa (zatrudniające do 50 pracowników), chcące rozwijać swoją działalność,
• rybaków i ich rodziny, osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie, pracowników gospodarstw,
• organizacje pozarządowe i grupy aktywnych mieszkańców,
• grupy nieformalne, aktywnych mieszkańców,
• podmioty publiczne posiadające osobowość prawną , biblioteki i ośrodki kultury.

Celem spotkań konsultacyjnych jest:

• zaprezentowanie kierunków i możliwości uzyskania dofinasowania,
• określenie potrzeb inwestycyjnych, szkoleniowych, zakresu wsparcia,
• konsultacje dotyczące opracowania i wdrażaniem LSR w latach 2016-2022.

Analiza zebranych potrzeb i zidentyfikowanych problemów posłuży do opracowania wyżej wspomnianego dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju Doliny Baryczy – zaplanowania kierunków rozwoju i środków dających mieszkańcom 8 gmin Doliny Baryczy możliwość zrealizowania swoich planów, pomysłów, stworzenia miejsc pracy czy rozwinięcia działalności.

Wspólnie zaplanujmy naszą przyszłość w Dolinie Baryczy.
 

Punk konsultacyjny:

Biuro Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”
pl. Ks. Waresiaka 7, 56-300 Milicz
czynny: wtorki i czwartki w godz. 08.00 – 12.00 oraz w środy w godz. 11.00 – 16.00.

 


 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij