Dolina Baryczy
Strona główna > AKTUALNOŚCI > Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 1/2016/2017/PROW w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 1/2016/2017/PROW w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków złożonych w ramach naboru 1/2016/2017/PROW w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej.

 

Wnioski można było składać w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie tematycznym:

Zakres naboru dotyczył następujących celów i przedsięwzięć określonych w LSR, tj.:

CEL OGÓLNY 1. Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia.

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1.2.2 Wsparcie usług i produktów lokalnych, przyczyniających się do zachowania specyfiki obszaru.

1.2.3 Wsparcie aktywności gospodarczej mieszkańców.

Wysokość limitu środków w naborze trwającym od 29.12.2016 do 19.01.2017 r. wynosiła 2 000 000,00 zł

Posiedzenie Rady Programowej LGD Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" związane z oceną wniosków odbyło się w dniach 27-28.02.2017 r.

Wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o wynikach oceny w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny wniosków przez Radę Programową LGD. Od wyników oceny przysługuje możliwość złożenia protestu, zgodnie z zapisami §36  Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” oraz zgodnie z opisem Etapu VIII pkt. 43. Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych oraz operacji własnych.

Wybrane operacje zostaną w najbliższych dniach przekazane do Samorządu Województwa Dolnośląskiego celem dalszej weryfikacji. O jej wynikach Wnioskodawcy będą informowani pisemnie przez Samorząd Województwa.

Jednocześnie informujemy, że Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w bieżącym roku będzie organizowało nabory w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (nabór w V 2017 r.) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (nabór jesienią 2017 r.). Zapraszamy również do skorzystania z nieodpłatnego doradztwa przy wypełnianiu wniosków o przyznanie pomocy/dofinansowanie.


Zwracamy się z prośbą o informację nt. błędów w niżej zamieszczonych listach (dane Wnioskodawców).


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij