Dolina Baryczy

Gmina Milicz

Podsumowanie wykorzystania środków ramach wdrażania lokalnych strategii (LSR, LSROR oraz Działaj Lokalnie) przez podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze (z uwzględnieniem podmiotów „Dolina Baryczy Poleca”)


ŁĄCZNIE WYKORZYSTANO 16 769 985,96 zł, z czego 8 344 671,87 zł wykorzystali użytkownicy Znaku Dolina Baryczy Poleca

 

Przykładowe realizacje:

- rozszerzono lub zmodernizowano ofertę 19 podmiotów, m.in.: Stawy Milickie SA, łowisko wędkarskie w Kaszowie, agroturystyka w Rudzie Sułowskiej, Miłochowicach, Nowym Zamku i Piotrkosicach, oferta gastronomiczna kawiarni „Parkowa", restauracji i pensjonatu „Hubertówka”, restauracji „Grabownica” w Rudzie Milickiej czy restauracji „W Starym Młynie",

- powstało lub zostało zmodernizowanych wiele miejsc wypoczynku w bliskości przyrody m.in.: zalew w Miliczu, Ostoja nad Baryczą, Sad w Wałkowej, Muzeum Tradycji Rybactwa Stawów Milickich SA, ścieżka pieszo-rowerowa Stawno-Nowe Grodzisko, ptasi trakt w Miliczu, szlak rowerowy trasą dawnej kolejki wąskotorowej

- zakupiono sprzęt rekreacyjny i rozwinięto ofertę przewodników turystycznych

- zapewniono zaplecze dla rozwoju organizacji pozarządowych i lokalnej społeczności (Centrum Aktywności Lokalnej, wiaty i świetlice na wsiach, centrum rekreacyjne w Sułowie)

- wsparta została sprzedaż bezpośrednia i przetwórstwo produktów lokalnych:  m.in. zakup  sprzętu do bezpośredniej sprzedaży ryb, food truck, piec do chleba, przyczepa gastronomiczna, mobilne wędzarnie i patroszarnie.

 

Łącznie zrealizowano 117 projektów

Dotychczas z efektów projektów skorzystało 341 368 osób

Z doradztwa skorzystało 450 osób w ciągu 566 godzin


Podsumowanie wykorzystania środków w ramach wdrażania lokalnych strategii (LSR, LSROR raz Działaj Lokalnie) przez podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze [zł]

http://projekty.barycz.pl/_img/_projekt_wykres/gmina_3.png

 


Projekty zrealizowane w gminie Milicz >>

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij