Dolina Baryczy
Strona główna > NABORY > LOKALNE KRYTERIA WYBORU

LOKALNE KRYTERIA WYBORU

Poniżej zamieszczamy Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach ogłaszanych przez nas naborów. Za ich spełnienie przyznawane będą punkty, których liczba decyduje o miejscu na liście rankingowej. Im więcej punktów, tym większa szansa na otrzymanie wsparcia!

 

UWAGA! Załączone dokumenty pokazują WSZYSTKIE kryteria, jakie mogą być oceniane w danym trybie (konkurs, granty, operacje własne). Przy ich lekturze należy mieć na uwadze, że nie wszystkie będą obowiązywały daną grupę wnioskodawców  w danym przedsięwzięciu. Np. dla aktywnych liderów i organizacji pozarządowych nie będą obowiązywały kryteria związane z tworzeniem miejsc pracy czy jakością biznesplanu (jeśli operacja nie ma charakteru komercyjnego). Wykaz kryteriów właściwych dla danego przedsięwzięcia znajduje się w każdym z załączonych dokumentów, w części, w której zamieszczono karty oceny operacji.
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij