Dolina Baryczy

Mapa projektów

LISTA PROJEKTÓW
  • widok listy
  • widok mapy
Tytuł projektu WnioskodawcaWartość dofinansowania
Remont sali widowiskowej w Domu Kultury w Bukowicach Gminny Zespół Kultury i Bibliotek w Krośnicach 41,284.11 zł
Budowa stawów rekreacyjnych w ramach budowy infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krosnice- Wierzchowice Gmina Krośnice 500,000.00 zł
"Rozszerzenie oferty sprzedaży certyfikowanych produktów lokalnych poprzez zakup sprzętu wystawienniczego wspierający System Dolina Baryczy Poleca przez "Kawiarnię Parkowa" w Miliczu "Kawiarnia Parkowa" Dariusz Moczulski 21,967.20 zł
"Wszystkie szlaki prowadzą po Dolinie Baryczy"- przygotowanie i wydanie folderów informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR. Fundacja Doliny Baryczy 17,119.02 zł
Podwyższenie atrakcyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa, zwiększenie poziomu zatrudnienia, a także ochrona zasobów naturalno-przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez rozwój usług świadczonych w zakresie zagospodarowania terenów zieleni Golińska Beata 247,000.00 zł
Stworzenie bazy rozwoju aktywności i turystyki z elementami charakterystycznymi dla Doliny Baryczy w Przygodzicach Gmina Przygodzice 50,000.00 zł
Promocja oferty turystycznej gminy Krośnice na terenie województwa dolnośląskiego. Gmina Krośnice 44,320.00 zł
Rozwijanie i promowanie aktywnego trybu życia i lokalnej twórczości kulturalnej Krzyżoszczak Mirosław 49,861.59 zł
Aktywnie w Dolinie Baryczy - budowa boisk do gry w piłkę siatkową oraz placu zabaw Fundacja na rzecz Ziemi Milickiej 45,803.05 zł
Stworzenie dodatkowych dochodów z działalności pozarolniczej poprzez zakup maszyn oraz środka transportu wykorzystywanych w procesie pozyskiwania i sprzedaży węgla drzewnego, drewna kominkowego oraz brykietu Machi Katarzyna 100,000.00 zł
Utwardzenie placu i budowa 10 miejsc postojowych przy sali wiejskiej w Nabyszycach Gmina i Miasto Odolanów 25,000.00 zł
Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Tarchałach Wielkich Gmina i Miasto Odolanów 500,000.00 zł
Aleja turystyczna Milickie Turzycowiska jako łącznik szlaków turystycznych w Miliczu Fundacja na rzecz Ziemi Milickiej 43,309.96 zł
Tworzenie atrakcyjnej i spójnej oferty turystycznej wokół zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Miliczu - budowa kładek pieszo-rowerowych i montaż oświetlenia. Powiat Milicki 38,967.58 zł
Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej objętej wsparciem poprzez uruchomienie działalności usługowej. Rybka Jan Grzegorz 60,155.00 zł
Wieś przyszłości jako sposób na stworzenie procesu aktywizacji mieszkańców Doliny Baryczy-część II Gmina Sośnie 12,444.67 zł
Stworzenie dodatkowego dochodu z działalności pozarolniczej poprzez zakup mini ładowarki i ciągnika rolniczego wspomagających usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni Golińska Beata 100,000.00 zł
Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej objętej wsparciem poprzez uruchomienie działalności usługowej. Kuczkowski Władysław 100,000.00 zł
Stworzenie dochodu z działalności pozarolniczej poprzez zakup maszyn i urządzeń rolniczych wykorzystywanych przy świadczneiu usług dla gospodarstw rolnych Jędra Wiesław 100,000.00 zł
Budowa chodnika w ogrodzie Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość" w Odolanowie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie 25,000.00 zł
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Zespole Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie Gmina Żmigród 38,319.98 zł
"Aktywni w Dolinie Baryczy" - zakup i udostępnianie sprzętu sportowego turystom Głowacz Beata 50,000.00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raczycach Gmina i Miasto Odolanów 200,000.00 zł
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele sportowo-rekreacyjne w Jankowie Przygodzkim Gmina Przygodzice 202,006.00 zł
Zakup zestawu komputerowego, oprogramowania księgowego i szaf archiwizacyjnych mających służyć stowarzyszeniom z gminy Przygodzice Gmina Przygodzice 13,263.33 zł
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sośnie Gmina Sośnie 500,000.00 zł
Modernizacja odolanowskiego domu kultury w zakresie instrumentów muzycznych niezbędnych do prowadzenia wszechstronnej edukacji kulturalnej Odolanowski Dom Kultury 9,624.05 zł
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogufałów Gmina Przygodzice 18,647.62 zł
Wyposażenie restauracji "LIDO" w Antoninie sprzęt gastronomiczny umożliwiajacy obsługę zorganizowanego ruchu turystycznego. Kowalska Danuta Restauracja Pensjonat "LIDO" 20,000.00 zł
Remont i zakup wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Bychowie Gmina Żmigród 102,632.00 zł
Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez montaż paneli słonecznych jako odnawialnego źródła energii. Krzyżoszczak Mirosław 19,692.05 zł
Budowa placu zabaw w Sławoszowicach Gmina Milicz 9,978.09 zł
Organizacja Regionalnego Przeglądu Zespołów Ludowych oraz konkursu na projekt stroju regionalnego Doliny Baryczy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe 5,868.42 zł
Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dziadkowie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Cieszkowskiej 273,594.00 zł
Rozszerzenie oferty szlaków turystycznych poprzez montaż placu zabaw oraz wydzielenie polany rekreacyjnej w Zespole Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie Gmina Żmigród 50,000.00 zł
Budowa solarnego systemu wspomagającego wytwarzanie ciepłej wody użytkowej w obu plebaniach dla odwiedzających nas turystów i przyjmujących ich parafialnych grup działania oraz lokalnej organizacji ZHP, z akcjami promocyjnymi Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie 50,000.00 zł
Budowa odcinka ogrodzenia zespołu pałacowo-parkowego wzdłuż ul. B.Chrobrego w Cieszkowie Gmina Cieszków 76,000.00 zł
"Oświetlenie odcinka szlaku turystycznego przechodzącego przez teren kościoła z 1753r. w Cieszkowie przy ul. Waryńskiego 8 oraz restauracja i konserwacja zabytkowych ławek, a także rewitalizacja zabytkowego muru ogrodzeniowego wraz z estetyzacją terenu starego cmentarza i udogodnieniami dla mieszkańców i turystów". Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie 112,962.00 zł
Modernizacja placu zabaw w Garkach Gmina i Miasto Odolanów 19,491.09 zł
Szanty nad zalewem sposobem na promocję walorów przyrodniczych oraz oferty turystycznej Doliny Baryczy. POWIAT MILICKI 33,360.16 zł
Rewitalizacja fontanny na rynku w Odolanowie Gmina i Miasto Odolanów 25,000.00 zł
Wsparcie certyfikowanych usługodawców w ramach systemu "Dolina Baryczy Poleca" poprzez wykonanie instalacji przyjaznego ekologicznie ogrzewania obiektu w miejscu świadczenia usługi noclegowo-gastronomicznej Jolanta Bogatsu Zagroda Grabownica 25,000.00 zł
Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie Gmina Twardogóra 140,471.00 zł
Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Szkoleniowym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Chojniku Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Chojniku 25,000.00 zł
Wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej Zespół Pałacowo - Parkowego poprzez zakup fontanny i organizację pokazów Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie 25,000.00 zł
Centrum Wsi Ujazd - budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem terenu w niezbedną infrastrukturę turystyczną Gmina Cieszków 222,182.00 zł
Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców wsi Sułów Gmina Milicz 500,000.00 zł
Promocja produktów lokalnych objętych znakiem jakości Dolina Baryczy Poleca oraz uczestnictwo w targach i konkursach promujących produkty lokalne Byliny i susz roślinny Agnieszka Lesiak 14,236.13 zł
Remont tradycyjnego pieca do wypieku Chleba Baryczok-lokalnego produktu certyfikowanego znakiem "Dolina Baryczy Poleca" oraz wydanie materiałów promocyjnych Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Przygodzicach 29,610.40 zł
Bezpieczny rezerwat "STAWY MILICKIE" Stawy Milickie SA 48,188.00 zł
Zakup wyposażenia do obiektu Ośrodka Kultury w Miliczu na potrzebę organizacji festiwalu filmowego Ośrodek Kultury w Miliczu 4,186.00 zł
Zakup projektora multimedialnego do Ośrodka Kultury w Miliczu na potrzebę organizacji Festiwalu Filmowego Ośrodek Kultury w Miliczu 17,500.00 zł
Budowa placu zabaw na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice Gmina Krośnice 77,508.00 zł
Budowa budynku stacji głównej kolejki wąskotorowej w ramach budowy infrastruktury turystycznej na terenie zespołu parkowo-pałacowego Krośnice-Wierzchowice Gmina Krośnice 422,492.00 zł
Organizacja szkoleń dla uczniów szkół z zakresu edukacji ekologicznej i tradycji rybactwa z wykorzystaniem niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia zajęć warsztatowych Stawy Milickie SA 18,691.99 zł
Wykonanie tarasu widokowego oraz utworzenie wypożyczalni rowerów w zajeździe Górecznik Górecznik Taurus Sp. z o.o. Sp. K. 49,757.11 zł
Echa Doliny Baryczy - I Międzywojewódzkie zawody w biegu na orientację Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "Echo" w Twardogórze 17,883.53 zł
Modernizacja Ośrodka Szkoleniowego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Chojniku Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Chojniku 25,000.00 zł
Wyposażenie kąpieliska w Twardogórze w sprzęt piknikowo-promocyjny Gmina Twardogóra 24,689.00 zł
Aktywna promocja regionu poprzez wydanie książki pt. "Legendy Doliny Baryczy dla najmłodszych" Stowarzyszenie Partnerskie "Milicz" 13,552.00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych poprzez promocję Zespołu Ludowego "Dyszel" Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie 18,175.96 zł
Renowacja zabytkowego, rzeźbionego, wielofigurowego krzyża Pawła Brylińskiego usytuowanego w miejscowości Kuroch Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polskiej w Wierzbnie 22,959.31 zł
Edukacyjna przystań w Czarnymlesie Biblioteka Publiczna Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego 25,000.00 zł
"Tańce, granie i śpiewanie przy bocianie w Dolinie Baryczy" Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach 24,389.93 zł
Budowa wolnostojącego trzonu kuchennego przeznaczonego do obsługi imprez okolicznościowych w celu stworzenia spójnej oferty turystycznej Raftowicz Lidia Agnieszka 18,430.99 zł
Rozwinięcie oferty turystycznej Doliny Baryczy poprzez zakup i wykorzystanie sprzętu wodnego Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie 17,154.26 zł
Wieś przyszłości jako sposób na stworzenie procesu aktywizacji mieszkańców Doliny Baryczy Gmina Sośnie 22,744.89 zł
"Ryby naszych stawów - plenerowe akwarium promujące walory przyrodniczo-kulturowe Doliny Baryczy" Powiat Milicki 50,000.00 zł
"Budowa małej infrastruktury turystycznej- wiaty oraz zakup elementów infrastruktury rekreacyjnej do " Ceglanego Domu" w miejscowości Koruszka", Gmina Milicz" Turystyka Wiejska "Ceglany Dom" Anna Moczulska 20,570.64 zł
Wykorzystanie energii słonecznej w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności gospodarczej w "Ceglanym Domu" w miejscowości Koruszka Turystyka Wiejska "Ceglany Dom" Anna Moczulska 12,440.70 zł
"Słoneczna Barycz" - instalacja kolektorów słonecznych i promocja energii odnawialnej Głowacz Janina 17,123.80 zł
Rozszerzenie usług przewodnickich o edukacje regionalna dzieci i młodzieży oraz ofertę gry miejskiej - Bajkowa Dolina Baryczy Ranoszek Włodzimierz 41,016.80 zł
Czynna ochrona siedlisk ptaków Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" 25,000.00 zł
Chleb Komyśniak - wyjątkowy produkt lokalny piekarni z Gądkowic certyfikowany znakiem "Dolina Baryczy Poleca" PPH Edward Rybka 48,645.52 zł
Zakup namiotu na potrzeby orgnizacji imprez plenerowych promujących walory przyrodnicze Doliny Baryczy, tworzenie oferty turystycznej opartej na lokalnych zasobach i produktach OSiR Milicz 19,600.00 zł
Rewitalizacja kurhanów w obrębie miejscowości Gliśnica Gmina i Miasto Odolanów 12,597.29 zł
Wsparcie producentów i usługodawców poprzez zakup oraz montaż instalacji nawiewno-wywiewnej w działalności związanej z usługami turystyczno-gastronomicznymi pozwalającymi na podwyższenie standardu wykonywanych usług. Krzyżoszczak Mirosław 24,800.00 zł
Budowa przy szlakach turystycznych i ścieżce edukacyjnej wiaty krytej strzechą wraz z wyposażeniem w celu stworzenia spójnej oferty turystycznej. Raftowicz Lidia Agnieszka 25,000.00 zł
Rozszerzenie oferty sprzedaży certyfikowanych produktów lokalnych poprzez zakup i wyposażenie mobilnego grilla z wędzarnią dla Kawiarni Parkowa w Miliczu "Kawiarnia Parkowa" Dariusz Moczulski 50,000.00 zł
"Poznajmy się, czyli montaż tablic informacyjno-promocyjnych na terenie sołectw Gminy Milicz" Gmina Milicz 25,000.00 zł
Biblioteka Wiejska XXI wieku Biblioteka Publiczna Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego 14,518.40 zł
Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację imprezy pt. "Dni Ziemi Milickiej" Ośrodek Kultury w Miliczu 24,356.39 zł
"Odpoczynku chwil kilka w ptasim raju wróbla Ćwirka", czyli budowa dwóch wiat turystycznych w miejscowości Ruda Milicka Gmina Milicz 25,000.00 zł
ZABYTKOWA DZWONNICA W CENTRUM WSI PRACZE WSPIERA ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ I INTEGRACJE MIESZKAŃCÓW WSI Fundacja EkoRozwoju 50,000.00 zł
Szlakiem drewnianej architektury i krzyży Brylińskiego Gmina i Miasto Odolanów 15,804.88 zł
Budowa wiaty dla koni w Turystyce Wiejskiej "Ceglany Dom" w Koruszce, Gmina Milicz. Turystyka Wiejska "Ceglany Dom" Anna Moczulska 20,731.08 zł
Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy szlaku turystycznym w miejscu świadczenia usługi kandydujacej do Systemu Dolina Baryczy Poleca-budowa wiaty, grila oraz siłowni zewnętrznej HAGRO Hanna Jankowska 49,923.81 zł
"Zakup wyposażenia do kuchni w Centrum Aktywnego Wypoczynku celem wsparcia świadczonych usług w zakresie wynajmu kajaków jako usługi objętej certyfikatem "Dolina Baryczy Poleca" Krzyżoszczak Mirosław 49,919.10 zł
Wykorzystanie energii słonecznej w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Restauracji, Pensjonat "LIDO" w Antoninie Kowalska Danuta Restauracja Pensjonat "LIDO" 30,000.00 zł
Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez odnowienie muru i bryły zabytkowej muszli koncertowej w "Kawiarni Parkowa" w Miliczu "Kawiarnia Parkowa" Dariusz Moczulski 24,220.00 zł
Rozszerzenie oferty sprzedaży certyfikowanych produktów lokalnych - zakup i wyposażenie mobilnej przyczepy gastronomicznej przez Restauracje "w Starym Młynie". Restauracja i miejsca noclegowe "W Starym Młynie" Bogusława Niewiadomska 28,704.00 zł
Rozwój usług turystycznych na stawach na terenie zespołu parkowo-pałacowego Krośnice-Wierzchowice poprzez zakup sprzętu do uprawiania sportów wodnych Gmina Krośnice 23,653.00 zł
Wydanie przewodnika pt. "Walory historyczno-krajoznawcze gminy Przygodzice" Towarzystwo Miłośników Przygodzic 4,130.00 zł
Utworzenie Mobilnego Centrum Informacyjno-Promocyjnego, służącego promocji Doliny Baryczy, w szczególności Gminy Milicz w kontekście Lokalnej Grupy Działania" Gmina Milicz 18,886.00 zł
Swobodny dostęp do internetu , komputera , zakup i montaż sprzętu multimedialnego ma za zadanie podnieść jakość życia mieszkańców i turystów oraz tworzyć nową ofertę dla Kawiarni Parkowa w Miliczu "Kawiarnia Parkowa" Dariusz Moczulski 8,672.32 zł
Rewitalizacja wybranych siedlisk bekasa w Dolinie Baryczy Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" 19,880.87 zł
Promocja walorów turystycznych usługi i produktów regionalnych Doliny Baryczy na targach oraz innych imprezach z wykorzystaniem mobilnego systemu wystawienniczego Stawy Milickie SA 18,138.40 zł
Promocja ścieżki rowerowej w Dolinie Baryczy trasą dawnej kolejki wąskotorowej oraz działania uzupełniające Powiat Milicki 19,208.00 zł
Aktywizacja mieszkańców oraz promocja regionu poprzez organizację imprezy kulturalnej Gminna Biblioteka Pubiczna w Sośniach 20,651.43 zł
Dożynki- kultywowanie tradycji i promocja regionu Gmina Przygodzice 23,617.33 zł
Zakup wyposażenia dwóch sal konferencyjnych w budynku pełniącym funkcje Centrum Aktywności Lokalnej ul.Ks.E.Waresiaka 7 w Miliczu Gmina Milicz 21,135.91 zł
Zagospodarowanie skweru - turystyka rowerowa w Gminie Sośnie. Gmina Sośnie 25,000.00 zł
Wyznakowanie szlaku rowerowego krzyży pokutnych i grodzisk w Dolinie Baryczy Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie 12,115.00 zł
"Zapusty"- jak to zawżdy bywało kiedy Zapustowi głowę w Dolinie Baryczy się ścinało. Przypomnienie starych tradycji ludowych kultywowanych niegdyś przez mieszkańców regionu Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach 8,462.39 zł
Organizacja sportowego szkolenia zaprzęgowego podnoszącego umiejętności i kwalifikacje powożących zrzeszonych w Milickim Klubie Jeździeckim Traper. Jankowska Magdalena Maria 19,167.83 zł
Fauna i flora Doliny Baryczy-ścieżka dydaktyczna "Motyle" Gmina i Miasto Odolanów 17,911.61 zł
Promocja i rozwój oferty w obiekcie w restauracji i pokojach gościnnych "W Starym Młynie" w Niesułowicach poprzez zakup i montaż sprzętu multimedialnego oraz sprzętu umożliwiającego swobodny dostęp do internetu wraz z moernizacją strony Restauracja i miejsca noclegowe "W Starym Młynie" Bogusława Niewiadomska 11,289.68 zł
Ekran prezentujący walory przyrodnicze regionu Doliny Baryczy Górecznik Taurus Sp. z o.o. Sp. K. 25,000.00 zł
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie Gmina Twardogóra 359,529.00 zł
Rozwój turystyki edukacyjnej w oparciu o przyrodniczo-kulturowe bogactwo Doliny Baryczy poprzez nasadzenie drzew na terenie zespołu parkowo-pałacowego Krosnice- Wierzchowice Gmina Krośnice 25,000.00 zł
Odtworzenie i zachowanie siedlisk cennych gatunków ptaków w rezerwacie przyrody "Stawy Milickie" Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" 25,000.00 zł
Wyposażenie bazy noclegowej przy Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie Gmina Twardogóra 24,539.68 zł
Tłumaczenie oraz wydanie książki pn.: "Der Kreis Militsch- Trachenberg an der Bartsch" sposobem na promocję regionu Doliny Baryczy Powiat Milicki 21,724.50 zł
Przystań dla turystów w Folwarku jeździeckim "Jurand" Kątna Grażyna Ośrodek Jeździecki "Jurand" 19,102.49 zł
Rozwój certyfikowanej usługi turystycznej rozwijającej szlak kajakowy "Doliny Baryczy" poprzez zakup 16 kajaków z osprzętem na potrzeby wypożyczalni sprzętu wodnego. Krzyżoszczak Mirosław 24,457.90 zł
Promocja produktów i usług lokalnych- wsparcie i promocja systemu Łaniak Andrzej 5,870.90 zł
Festiwal Odloty 2010 Fundacja EkoRozwoju 12,104.76 zł
Powiat Milicki w Dolinie Baryczy- promocja atrakcji turystycznych, tradycji i wartości kulturalno -historycznych regionu Powiat Milicki 13,410.15 zł
Święto Karpia Milickiego 2011- Biesiada rybna Powiat Milicki 21,490.00 zł
Rozwijanie małej infrastruktury na terenie Doliny Baryczy- budowa wiat drewnianych w Chynowie i Przygodziczkach Gmina Przygodzice 25,000.00 zł
"Wsparcie Lokalnych Producentów poprzez promocję markowych i certyfikowanych producentów oraz usług z Doliny Baryczy" Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie 16,064.65 zł
Organizacja wydarzenia pn. "Święto Sadów" Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe 7,323.79 zł
"Budowa parkingu wraz z infrastrukturą dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego w Postolinie" Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Miliczu 25,000.00 zł
Film, szkice i warsztaty plastyczne promujące kulturę, przyrodę, tradycje i zabytki Gminy Przygodzice i Doliny Baryczy Gmina Przygodzice 16,220.68 zł
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Doliny Baryczy za pomocą publikacji "Tajemnice Doliny Baryczy", prezentującego niezwykłe historie i tradycje rybackie regionu, wyjątkowe produkty regionalne oraz unikatowe walory przyrodnicze obszaru. Stawy Milickie SA 21,446.75 zł
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa bazy turystycznej w m. Ruda Żmigrodzka Gmina Żmigród 500,000.00 zł
Utworzenie i wyposażenie wypożyczalni rowerów przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Twardogórze Gmina Twardogóra 22,642.35 zł
Budowa miejsc sportowo- rekreacyjnych wraz z przebudową obiektów w Przygodziczkach i Chynowej Gmina Przygodzice 295,534.00 zł
Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na świetlicę Kątna Grażyna Ośrodek Jeździecki "Jurand" 30,896.80 zł
Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie zespołu parkowo-pałacowego Krośnice-Wierzchowice Gmina Krośnice 23,277.80 zł
Organizacja spływów kajakowych powiązanych ze sprzątaniem szlaków wodnych, promujących postawy proekologiczne oraz aktywnośc mieszkańców Jankowska Agnieszka Maria 19,575.24 zł
Piekarnia Gądkowice - Miejsce Wypieku Chleba Komyśniak - lokalnego produktu certyfikowanego znakiem "Dolina Baryczy Poleca" PPH Edward Rybka 46,885.52 zł
"Dolina Baryczy kajakraskim rajem". Rozszerzenie oferty użytkownika Znaku Dolina Baryczy Poleca o wypożyczalnie kajaków i zwiększenie atrakcyjności regionu Kowalski Maciej 24,001.76 zł
Rybacka Harcówka w Radziądzu miejscem tradycji i promocji Karpia z "Doliny Baryczy" Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego 833,406.11 zł
Budowa i wyposażenie przetwórni ryb w przedsiębiorstwie Stawy Milickie S.A. Stawy Milickie S.A. 450,000.00 zł
Wyposażenie gospodarstwa rybackiego Stawy Milickie SA w sprzęt do transportu i sprzedaży ryb Stawy Milickie S.A. 450,000.00 zł
Rozwój usług agroturystycznych w gospodarstwie wiejskim "Karpiówka" Stańczyk Maria 71,771.90 zł
Modernizacja smażalni ryb Zajazd u Bartka Siewiera Bartłomiej 173,216.46 zł
Zakup wyposażenia restauracji, kuchni oraz pomieszczeń noclegowych do obiektu gastronomiczno - noclegowego Rybacki Radosław Marek 300,000.00 zł
Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez rozwój usługi restauracyjnej i cateringowej w restauracji " Kaczory" prowadzącej działalność na terenie Doliny Baryczy Restauracja "Kaczory" s.c. Paulina Zawidzka, Katarzyna Zawidzka 300,000.00 zł
Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa oraz tworzenie atrakcyjnej i spójnej oferty Doliny Baryczy poprzez odpowiednie zagospodarowanie terenów wokół zbiornika retencyjno- rekreacyjnego w Miliczu Powiat Milicki 652,465.88 zł
Nowoczesne i kompleksowe działania wzbogacające istniejącą infrastrukturę ścieżki rowerowej trasą dawnej kolejki wąskotorowej w Dolinie Baryczy, zwiększające atrakcyjność obszarów zależnych od rybactwa Powiat Milicki 235,963.34 zł
Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego we wschodniej części miasta Milicz Powiat Milicki 804,182.51 zł
Zakup nowego specjalistycznego środka transportu ryb oraz wyposażenia stoiska do prowadzenia sprzedaży bezpośredniej Pasieczny Jan Sebastian 97,344.49 zł
"Przebudowa budynku gospdarczego z przeznaczeniem utworzenia w nim wiejskiej bazy noclegowej-agroturystyki" Moczulski Dariusz 247,153.66 zł
Rozwój usług na rzecz społeczności lokalnej poprzez budowę miejsc noclegowych wraz z wyposażeniem i przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr 7/5 i 7/6 na terenie gminy Milicz Kowalska-Góralska Monika Aleksandra 264,000.00 zł
Rozwój usług na rzecz społeczności lokalnej poprzez budowę miejsc noclegowych wraz z wyposażeniem i przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr. 3/2 i 5/2 na terenie gminy Milicz. Kowalska-Góralska Monika Aleksandra 263,999.99 zł
Patroszarnia przewoźna wraz z samochodem chłodnią Kowalska-Góralska Monika Aleksandra 60,625.69 zł
Wzmocnienie konkurencyjności regionu LGR Partnerstwo dla Doliny Baryczy poprzez budowę kompleksu rekreacyjnego i promocję Kowalska-Góralska Monika Aleksandra 145,222.50 zł
Zakup niezbędnego sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej Gospodarstwa Rybackiego Kazimierz Grzemski Grzemski Kazimierz 121,153.40 zł
Reorientacja gospodarstwa rolno-rybackiego w kierunku sprzedaży bezposredniej produktów rybactwa Grzemski Kazimierz 229,294.78 zł
Ścieżka edukacyjno-muzealna prezentująca rozwój wsi i rybactwa w Dolinie Baryczy Górecznik Taurus Sp. z o.o. Sp. K. 1,498,990.61 zł
Budowa pomostu z zadaszonymi miejscami konsupmcyjnymi oraz pomieszczeniem wędzarni ryb nad stawem Górecznik w Antoninie Górecznik Taurus Sp. z o.o. Sp. K. 209,370.61 zł
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie- etap II Gmina Żmigród 1,500,000.00 zł
Centrum wypoczynkowo-rekreacyjne "Rybakówka" Możdżanów Gmina Sośnie 241,475.52 zł
"Stanica „Biały Daniel” przystanią dla wędkarzy” przebudowa i rozbudowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego „Biały Daniel” w miejscowości Sośnie Gmina Sośnie 1,000,000.00 zł
Renowacja kąpieliska – staw „Szperek” w Antoninie Gmina Przygodzice 1,000,000.00 zł
Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Antonin Gmina Przygodzice 1,499,113.45 zł
Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z remontem ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi Stawno-Nowe Grodzisko Gmina Milicz 568,907.07 zł
Modernizacja budynku infrastruktury publicznej w ramach budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach Gmina Krośnice 977,378.53 zł
Rewitalizacja parku 1 Maja w Odolanowie Gmina i Miasto Odolanów 1,069,226.12 zł
Rewitalizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Dziadkowie Gmina Cieszków 27,945.00 zł
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej Gospodarstwa Rybackiego w Możdżanowie Girus Grzegorz 139,501.88 zł
Zakup koparki gąsienicowej Girus Grzegorz 306,000.00 zł
Podnoszenie wartości produktów rybactwa i rozwój usług na rzecz społeczności lokalnej poprzez utworzenie mobilnego punktu sprzedaży bezpośredniej ryb Girus Grzegorz 87,120.00 zł
Wyposażenie technologiczne kuchni i zaplecze dlm a gospody Pod Szczęśliwym Karpiem w Rudzie Sułowskiej Stawy Milickie S.A. 300,000.00 zł
Wyposażenie hotelu z funkcją konferencyjno- szkoleniową w Rudzie Sułowskiej Stawy Milickie S.A. 300,000.00 zł
Podjęcie prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności- gospodarstw rolnych poprzez zakup i eksploatację kombajnu zbożowego Włodarczyk Adam 300,000.00 zł
Multimedialna Strefa Doliny Baryczy Fundacja KOM 374,005.80 zł
Budowa sali konsumpcyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem sali i pomieszczeń gastronomicznych Nowicki Łukasz 300,000.00 zł
Budowa wioski rekreacyjnej nr 1 - jako rozwój oferty objętej systemem Dolina Baryczy Poleca, poprzez stworzenie całorocznej oferty noclegowej Campusu Domasławice Żukowski Bogusław Marian 300,000.00 zł
Budowa wioski rekreacyjnej nr 2- rozwój oferty objętej systemem Dolina Baryczy Poleca, poprzez rozbudowę całorocznej bazy noclegowej Campusu Domasławice oraz rozszerzenie oferty noclegowej w gminie Twardogóra Żukowski Bogusław Marian 300,000.00 zł
"Dolina Baryczy w żaglach" Fundacja na Rzecz Ziemi Milickiej 86,993.91 zł
Przebudowa kąpieliska Karłów wraz z utworzeniem małej infrastruktury edukacyjno-sportowo-turystycznej nawiązującej do tradycji rybackich i wędkarskich oraz promującej walory przyrodniczo-kulturowe Doliny Baryczy OSiR Milicz 1,200,000.00 zł
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez przebudowę stawu na potrzeby łowiska wraz z zagospodarowaniem terenu Kapuściński Roman Michał 463,973.97 zł
Budowa i promocja Ośrodka Visitor Center "pod Wieżą" w miejscowości Grabownica - stworzenie nowoczesnego miejsca wypoczynku, prezentacji, edukacji i udostępnienia bogactwa przyrodniczo-kulturowego obszaru Doliny Baryczy Fundacja "Akademia Zrównoważonego Rozwoju Doliny Baryczy" 998,684.72 zł
Dywersyfikacja i profesjonalizacja działalności gospodarczej w kierunku chowu i hodowli ryb i stworzenie nowego miejsca pracy. Broda Marcin 61,656.50 zł
"Budowa wioski rekreacyjnej nr 1 - stworzenie całorocznej oferty noclegowej Campusu Domasławice" Żukowski Bogusław Marian 297,828.62 zł
Budowa rybakówki z zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu na potrzeby rozwoju oferty gospodarstwa i sprzedaży bezpośredniej Wójcik Sławomir 296,400.00 zł
Ochrona siedlisk półnaturalnych w Dolinie Baryczy Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" 544463.51
Budowa budynku gastronomiczno- turystycznego wraz z wyposażeniem niezbędnym do rozpoczęcia działalności służąca realizacji przedsięwzięcia mającego na celu reorientację prowadzonej działalności gospodarczej Steblecka Irena Maria 450,000.00 zł
Rozwój systemu sprzedaży ryby żywej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do transportu i sprzedaży ryb Stawy Milickie S.A. 300,000.00 zł
Tworzenie systemu sprzedaży produktów rybactwa poprzez zakup wyposażenia do pakowania i dystrybucji wyrobów przetwórstwa ryb Stawy Milickie S.A. 285,186.00 zł
Utrzymanie bioróżnorodności w rezerwacie Stawy Milickie Stawy Milickie S.A. 842,640.90 zł
Budowa małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej wraz z Muzeum Tradycji Rybactwa Stawów Milickich i Doliny Baryczy w Rudzie Sułowskiej Stawy Milickie S.A. 1,500,000.00 zł
Wyposażenie mobilnych stanowisk edukacyjnych do prowadzenia warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej i popularyzowania rybactwa dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z przygotowaniem filmu o historii i tradycjach rybackich Stawów Milickich i Doliny Baryczy Stawy Milickie S.A. 699,009.04 zł
Utrzymanie bioróżnorodności w rezerwacie Stawy Milickie- kompleks Potasznia Stawy Milickie S.A. 1,000,000.00 zł
Bezpieczny rezerwat "Stawy Milickie" Stawy Milickie S.A. 98,634.00 zł
Zakup wyposażenia dla obiektu gastronomiczno-noclegowego w m. Jawor Sitarz Maciej 77,874.58 zł
Rozwój systemu sprzedaży bezpośredniej gospodarstwa Ruda Żmigrodzka poprzez budowę i wyposażenie patroszarni ryb Raftowicz Jan Krzysztof 300,000.00 zł
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej przy gospodarstwie rybackim Ruda Żmigrodzka J. K. Raftowicz Raftowicz Jan Krzysztof 166,111.00 zł
Dywersyfikacja działalności gospodarstwa dla uzyskania zintegrowanej produkcji karpia milickiego Raftowicz Jan Krzysztof 276,906.00 zł
Utworzenie gastronomiczno-noclegowej bazy turystycznej w celu reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa Raftowicz Jan Krzysztof 450,000.00 zł
Zabezpieczenie grobli stawowych przed bobrami na terenie Gospodarstwa Rybackiego -Ruda Żmigrodzka, obszarze objętym Natura 2000 Raftowicz Jan Krzysztof 735,039.00 zł
Przebudowa stawu na potrzeby łowiska dla wędkarzy, budynku płuczki oraz zagospodarowanie działki w celu stworzenia oferty turystycznej bazującej na tradycjach rybackich obszaru. Raftowicz Jan Krzysztof 624,420.20 zł
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej przy gospodarstwach rybackich w Stawczyku Pasieczna Jadwiga Józefa 149,014.00 zł
"Remont zabytkowego ołtarza bocznego wraz z zabytkową posadzką w prezbiterium i kaplicy kościoła parafialnego w Cieszkowie oraz promocja Doliny Baryczy" Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie 165,187.06 zł
"Dom Drzewa"- adaptacja zabytkowej wyłuszczarni szyszek na siedzibę Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Doliny Baryczy"- Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Państwowe Gospodarstwo LeśneLasy PaństwoweNadleśnictwo Milicz 615,129.40 zł
Rozwój i modernizacja certyfikowanej oferty noclegowej w zabytkowym obiekcie Restauracji " W Starym Młynie" w Niesułowicach, gmina Milicz Niewiadomska Bogusława Maria 300,000.00 zł
Przebudowa budynku gospodarczego- zabytkowej stodoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gospodarczo-rekreacyjny w Koruszce, gmina Milicz Moczulski Dariusz 300,000.00 zł
Zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności obiektu Matkowska Agnieszka Barbara 96,239.05 zł
Remont budynku Restauracji Pensjonatu LIDO Kowalska Danuta 300,000.00 zł
Budowa budynku drewnianego - wiaty wraz z terenem utwardzonym, oświetleniem, ogrodzeniem terenu i zjzdami z drogi publicznej z przeznaczeniem na punkt sprzedaży bezpośredniej i jego wyposażenie oraz zakup nowego specjalistycznego środka transportu ryb z osprzętem Kabaciński Jerzy 156,127.41 zł
Utworzenie małej infrastruktury turystycznej obsługi łowiska wraz z wyposażeniem obiektu w celu stworzenia oferty bazującej na tradycjach rybackich i architektonicznych obszaru Kabaciński Jerzy 874,572.67 zł
Przebudowa poddasza i piwnic budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na cele turystyczne Jankowska Hanna 262,218.13 zł
Zakup przyczepy gastronomicznej oraz koparko-ładowarki wraz z wyposażeniem Grzemski Kazimierz 220,705.22 zł
Budynek obsługi łowiska oraz zagospodarowanie terenu Grzemski Kazimierz 450,000.00 zł
Zagospodarowanie terenu w zabytkowym centrum miasta Żmigród Gmina Żmigród 193,000.00 zł
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice-Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I Gmina Twardogóra 193,296.00 zł
Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu- przebudowa fragmentu skrzydła płn.-zach. na centrum edukacyjno-kulturalno-turystyczne kultywowania tradycji regionalnych Gmina Twardogóra 1,500,000.00 zł
Adaptacja terenu Szkoły Podstawowej w Nowym Zamku na cele turystyczno-sportowe Gmina Milicz 169,786.83 zł
Utworzenie ptasiego traktu w Miliczu poprzez rewitalizację zieleni oraz infrastruktury drogowej ul. Wrocławska, 1-go Maja, ks. Waresiaka i Dworcowa Gmina Milicz 497,582.55 zł
Budowa parkingu i zjazdu z drogi wojewódzkiej w ramach budowy infrastruktury na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice Gmina Krośnice 715,918.02 zł
Rewitalizacja miejscowości Cieszków- budowa ścianki wspinaczkowej etap II i III w hali sportowej Gmina Cieszków 84,685.50 zł
Rewitalizacja miejscowości Cieszków poprzez przebudowanie placu przy zabytkowym kościele NMP Gmina Cieszków 800,000.00 zł
Rewitalizacja rynku w m. Trzebicko poprzez przebudowę placu przy zabytkowym kościele św. Macieja Gmina Cieszków 290,000.00 zł
Remont magazynu w gospodarstwie rybackim z przystosowaniem do sprzedaży detalicznej Girus Grzegorz 300000
Zakup maszyn i środka transportu do produkcji ryb Girus Grzegorz 228065.23
Kultywowanie i rozpowszechnianie kilkusetletniej historii rybactwa i tradycji obszaru Doliny Baryczy poprzez unikatowe zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w miejscowości Milicz Fundacja na Rzecz Ziemi Milickiej 1,500,000.00 zł
Dywersyfikacja i profesjonalizacja działalnosci gospodarczej w kierunku chowu i hodowli ryb i stworzenia nowego miejsca pracy Broda Marcin 104,236.18 zł
Rozbudowa budynku pensjonatu oraz uzupełnienie informacji turystycznej Bogatsu Jolanta 74,235.43 zł
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wokół zbiornika retencyjno-rekreacyjnego zlokalizowanego we wschodniej części mc. Milicz w celu zwiększenia atrakcyjności regionu z zachowaniem jego walorów przyrodniczych oraz historyczno-kulturowych. Fundacja na Rzecz Ziemi Milickiej 1,500,000.00 zł
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów Gmina i Miasto Odolanów 1,362,480.64 zł
Ochrona siedlisk półnaturalnych w Dolinie Baryczy Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" 343,100.00 zł
Budowa budynku obsługi łowiska wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby łowiska dla wędkarzy Steblecki Teofil Tadeusz 300,000.00 zł
Budowa parkingu i zjazdu z drogi wojewódzkiej w ramach budowy infrastruktury na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice Wierzchowice Gmina Krośnice 741,305.91 zł
Fabryka Sztuki – wyposażenie sali tradycji regionu służącej prezentacji dziedzictwa rzemiosła rękodzielniczego i pamiątkarskiego z Doliny Baryczy wraz z pracownią warsztatową i zapleczem socjalno biurowym. „TED” T. Defratyka Sp. J. 200,000.00 zł
Fabryka Sztuki – blisko przyrody – wyposażenie sali wielofunkcyjnej służącej rozwojowi aktywności i prezentacji artystycznych mieszkańców Doliny Baryczy wraz z zapleczem gastronomicznym (bar) oraz pomieszczeniami pomocniczymi. „TED” T. Defratyka Sp. J. 200,000.00 zł
Gospodarstwo Agroturystyczne "Adamówka" w Rudzie Żmigrodzkiej 38 Gajewski Adam Daniel 223,754.00 zł
Zdrowo w Dolinie- Utworzenie Ośrodka Terapii Uzależnień TERRA w Grzebielinie TERRA S.C.Katarzyna Tatoń-SokołowskaJolanta Pudłowska 300,000.00 zł
Renowacja kąpieliska Karłów OSiR Milicz 1,000,000.00 zł
Budowa parkingu, ścieżki pieszo rowerowej, placu manewrowego wraz z drogą wewnętrzną w ramach budowy infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice Gmina Krośnice 1,000,000.00 zł
Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000 na terenie LGR Partnerstwo dla Doliny Baryczy poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej Girus Karol 286,850.00 zł
Ochrona siedlisk półnaturalnych w Dolinie Baryczy Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" 393,977.98 zł
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie - etap II Gmina Żmigród 1,500,000.00 zł
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice Gmina Krośnice 1,500,000.00 zł
Multi-portal Dolina Baryczy Gmina Milicz 112,240.44 zł
Budowa przystani kajakowej wraz z przebudową drogi dojazdowej (ul. Mostowa) w Miliczu Gmina Milicz 1,460,243.20 zł
Budowa budynku gastronomicznego z częścią hotelową w celu świadczenia usług dla społeczności lokalnej Tatarska Zagroda Sp. z o.o. 1,000,000.00 zł
Zabezpieczenie grobli Stawowych na obszarze objętym Natura 2000, przed bobrami na terenie Gospodarstwa Rybackiego – Ruda Żmigrodzka Raftowicz Jan Krzysztof 955,947.76 zł
Remont i adaptacja wieży na punkt widokowy z ekspozycją związaną z kulturą rybacką Girus Grzegorz 161,853.54 zł
Rozbudowa budynku pensjonatu oraz uzupełnienie wyposażenia kuchni i informacji turystycznej Bogatsu Jolanta 83,775.43 zł
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów i wieży obserwacyjnej w Raczycach Gmina i Miasto Odolanów 595,220.88 zł
Rozbudowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego "Bialy Daniel" - II etap Gmina Sośnie 341,060.00 zł
Ochrona wydry poprzez odseparowanie terytorium jej bytowania od miejsca odstrzału Girus Grzegorz 131,606.18 zł
Zakup maszyny do udrażniania rzek i rowów melioracyjnych na terenie LGR Partnerstwo dla Doliny Baryczy w celu rekultywacji i utrzymania zbiorników i cieków wodnych Girus Grzegorz 459,000.00 zł
Przebudowa drogi nr 5329P- budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Janków Przygodzki - Trzcieliny o dł. ok. 2,6 km wraz z budową elementów infrastruktury turystycznej Powiat Ostrowski 1,459,168.55 zł
Wioska Rybacka Karłów-IV etap rewitalizacji kąpieliska "Przebudowa obiektów rekreacji indywidualnej - 5 domków kempingowych" OSiR Milicz 300,000.00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Świecy Gmina i Miasto Odolanów 334,662.00 zł
Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Chynowa Gmina Przygodzice 200,000.00 zł
"Centrum rekreacyjno sportowe - Granowiec" - zagospodarowanie parku Gmina Sośnie 200,000.00 zł
Zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności obiektu "Hubertówka" poprzez budowę wiat rekreacyjnych oraz działania promujące obiekt będący certyfikowaną ofertą ze Znakiem "Dolina Baryczy Poleca" oraz walory Doliny Baryczy i pozostałych użytkowników Znaku. "Hubertówka" Agnieszka Matkowska 32,080.00 zł
Remont i modernizacja budynku po starym młynie na cele galerii audiowizualnej FUNDACJA PRO EKO-FOTO 48,468.58 zł
Budowa małej infrastruktury - średniej wiaty grilowej, zadaszenie z grillem przy łowisku oraz tablicy informacyjnej dla kompleksu rybackiego w Kaszowie gmina Milicz Wójcik Sławomir 50,000.00 zł
Stworzenie dochodu z działalności pozarolniczej poprzez modernizację oraz wyposażenie obiektu, w wyniku którego uruchomiona zostanie działalność agroturystyczna Dobroszczyk Edyta 94,640.50 zł
Budowa budynku usługowego w miejscowości Grabownica Nowicki Łukasz 300000
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Odolanów Gmina i Miasto Odolanów 132,162.00 zł
Zagospodarowanie turystyczne terenu przy szlabanie w Baranowicach Gmina Milicz 25,000.00 zł
Ścieżka edukacyjna - Nowy Zamek droga w kierunku Stawów Gadzinowych Gmina Milicz 260,628.00 zł
Promocja walorów oraz oferty turystycznej gminy Krośnice poprzez wydanie materiałów promocyjnych oraz przygotowanie i montarz tablic informacyjno - promocyjnych Gmina Krośnice 12,712.00 zł
Oznakowanie w terenie szlaku rowerowego Wielka Pętla Wzgórz Krośnickich Gmina Krośnice 13,253.61 zł
Budowa budynku usługowego w miejscowości Grabownica Nowicki Łukasz 300,000.00 zł
KOM-Start w Dolinę Baryczy Fundacja KOM 50,000.00 zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij