Dolina Baryczy

O LGD

PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy

 

Jesteśmy organizacją pozarządową, działającą aktywnie od 2008 roku na rzecz zrównoważonego rozwoju Doliny Baryczy.

Nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania zrzesza przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego, społecznego a także osoby fizyczne, jako podmioty zamieszkałe i/lub działające na obszarze Doliny Baryczy, objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR).


Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rybackich Doliny Baryczy w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczo - kulturowych, szczególnie obszaru „Natura 2000”.

Obszar działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” – znajduje się w północno - wschodniej części województwa dolnośląskiego oraz w południowo - zachodniej części województwa wielkopolskiego. W skład LGD wchodzi 8 gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz, Twardogóra i Żmigród z terenu województwa dolnośląskiego i Przygodzice, Odolanów oraz Sośnie z terenu województwa wielkopolskiego. Od położenia i nazwy rzeki Barycz obszar, w potocznym rozumieniu oraz w niniejszym dokumencie, funkcjonuje jako obszar Doliny Baryczy.

Obecnie nasze Stowarzyszenie liczy 78 członków z sektora gospodarczego, gospodarczego- rybackiego, społecznego (organizacje) oraz publicznego. Członkami są też osoby fizyczne.

LISTA CZŁONKÓW RADY

LISTA CZŁONKÓW ZARZĄDU


WIĘCEJ TUTAJ

STATUT


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij