Dolina Baryczy
Strona główna > ZANIM APLIKUJESZ > OGÓLNE ZASADY WSPARCIA W RAMACH PO RiM 2014-2020

OGÓLNE ZASADY WSPARCIA W RAMACH PO RiM 2014-2020

Poznaj możliwości dofinansowania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020!

 

OGÓLNE ZASADY WSPARCIA-Prezentacja

Realizowane operacje muszą wpisywać się w Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022

Operacje związane z rozwojem firmy, gospodarstwa rybackiego lub podejmowaniem działalności gospodarczej powinny się wpisywać w Przedsięwzięcia:

1.1.1 Zachowanie rybackiego potencjału obszaru

1.2.1 Wsparcie rybackiego charakteru obszaru
1.1.2 Poprawa potencjału sprzedażowego przedsiębiorstw rybackich

Operacje związane z działaniami niekomercyjnymi powinny się wpisywać w Przedsięwzięcia:

2.1.3 Wzrost wiedzy i integracja społeczna mieszkańców poprzez wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego
2.2.3 Wzmocnienie rybackiego potencjału obszaru poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

DOKUMENTY APLIKACYJNE

HARMONOGRAM NABORÓW

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

PREZENTACJE ZE SZKOLEŃ

DORADZTWO

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij