Dolina Baryczy
Strona główna > ZANIM APLIKUJESZ > OGÓLNE ZASADY WSPARCIA W RAMACH PROW 2014-2020

OGÓLNE ZASADY WSPARCIA W RAMACH PROW 2014-2020

Poznaj możliwości dofinansowania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020!

 

OGÓLNE ZASADY WSPARCIA I LIMITY

Realizowane operacje muszą wpisywać się w Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022

Operacje związane z rozwojem firmy lub podejmowaniem działalności gospodarczej powinny się wpisywać w Przedsięwzięcia:

1.2.2 Wsparcie usług i produktów lokalnych, przyczyniających się do zachowania specyfiki obszaru.

1.2.3 Wsparcie aktywności gospodarczej mieszkańców

Operacje związane z działaniami niekomercyjnymi powinny się wpisywać w Przedsięwzięcia:

2.1.1 Wsparcie kompetencji i organizacji potencjału społecznego na rzecz zachowania specyfiki obszaru.
2.1.2 Tworzenie przestrzeni do podnoszenia kompetencji i organizacji atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.
2.2.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Baryczy.

2.2.2 Zachowanie, zwiększenie dostępności i atrakcyjności miejsc związanych ze specyfiką obszaru.

OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

DOKUMENTY APLIKACYJNE

HARMONOGRAM NABORÓW

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

PREZENTACJE ZE SZKOLEŃ

DORADZTWO

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij