Dolina Baryczy
Strona główna > NABORY > PROCEDURY NABORU

PROCEDURY NABORU

PROCEDURY PRZEPROWADZANIA NABORÓW WNIOSKÓW I WYBORU OPERACJI PRZEZ STOWARZYSZENIE „PARTNERSTWO DLA DOLINY BARYCZY”

 

Procedury regulują postępowanie poszczególnych organów i komórek LGD, począwszy od podjęcia czynności zmierzających do ogłoszenia naboru wniosków, poprzez wybór operacji i rozpatrywanie ewentualnych protestów. Zakresem niniejszych Procedury jest objęty sposób postępowania organów i komórek organizacyjnych LGD w związku z realizacją przez LGD projektów grantowych oraz sposób postępowania organów i komórek organizacyjnych LGD w związku z realizacją operacji własnych LGD oraz operacji z wyłączeniem projektów grantowych i operacji własnych (tryb konkursowy).

PROCEDURA KONKURSOWA:
W dniu 19.10.2022 r. Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" przyjął zmiany w procedurze uchwałą nr XVIII/46/22. Zmiany te zostały zaakceptowane przez Samorząd Województwa w dn. 16.11.2022
r. Uchwałą nr XXI/56/22 z dn. 28.12.2022 r. Zarząd przyjął zmiany w załączniku nr 5 do Procedury, tj. Lokalnych Kryteriach Wyboru, które Samorząd Województwa zaakceptował 17.01.2023 r.

PROCEDURA GRANTOWA:
W dniu 12.12.2023 r. Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" przyjął zmiany w procedurze uchwałą nr XXVII/74/23. Zmiany te zostały zaakceptowane przez Samorząd Województwa w dn. 12.01.2024 r. 

PROCEDURA OPERACJI WŁASNYCH:
W dniu 22.11.2016 r.
Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" przyjął zmiany w procedurach uchwałą nr XII/21/16. Zmiany te zostały zaakceptowane przez Samorząd Województwa w dn. 15.12.2016.


Zobacz archiwalne procedury


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij