Dolina Baryczy
Strona główna > NABORY > RADA PROGRAMOWA LGD

RADA PROGRAMOWA LGD

Rada Programowa LGD jest organem decyzyjnym, określonym w Statucie, powołanym do oceny wniosków oraz określenia wysokości wsparcia dla operacji w ramach wdrażania LSR w perspektywie 2014 -2020.

 

Rada Programowa LGD jest organem decyzyjnym, określonym w Statucie, powołanym do oceny wniosków oraz określenia wysokości wsparcia dla operacji w ramach wdrażania LSR w perspektywie 2014 -2020.

Rada Programowa LGD została wybrana na kolejną kadencjępodczas XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w dn. 27 lutego 2020. Skład Rady został uzupełniony w dn. 12.06.2023 r. na XXI Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu oraz w dn. 09 maja 2024 na XXXII Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu.

W skład Rady wchodzi do 6 osób, reprezentujących sektory: gospodarczy, publiczny i społeczny.

Skład Rady:

1. Karol Girus - sektor rybacki, Gospodarstwo Rybackie Możdżanów
2. Grażyna Krajewska - sektor społeczny, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Cieszkowskiej
3. Marta Lewandowska - sektor społeczny,
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Żmigrodzie
4. Joanna Maja Jeż - sektor publiczny, Gmina Milicz
5. Alicja Przybylska- sektor rybacki, Stawy Milickie SA
6. Elżbieta Łaniak- sektor gospodarczy, Z Chaty Łaniaków, Irena i Andrzej Łaniak

Dokumenty dot. wyboru Rady i aktualny Regulamin znajdują się TUTAJ

Archiwum

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij