Dolina Baryczy
Strona główna > ZANIM APLIKUJESZ > SPRAWDŹ PRAWO BUDOWLANE I OSZACUJ KOSZTY

SPRAWDŹ PRAWO BUDOWLANE I OSZACUJ KOSZTY

Poniżej wskazujemy najważniejsze elementy, jakie należy zweryfikować w przypadku swojego pomysłu, który miałby zostać objęty wsparciem publicznym.

 

Ogłaszamy nabory zgodnie z harmonogramem naborów, a ogłoszone nabory widoczne są TUTAJ

Niemniej jednak, wskazujemy poniżej wykaz najważniejszych czynności do wykonania przed naborem, bez względu na warunki udziału w nim:

Określenie zamierzenia budowlanego: budowa/modernizacja/zmiana sposobu użytkowania budynku/lokalu na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie...... (określamy zakres zgodnie z zakresem, który ma zostać wsparty w ramach naboru).
Określenie tego jest bardzo istotne, ponieważ na etapie weryfikacji sprawdzana jest spójność zakresu operacji i planowanej do wsparcia działalności z zamierzeniem budowlanym. Np. jeśli chcemy zbudować pensjonat, to pozwolenie na budowę powinno dotyczyć pensjonatu, a nie np. budynku mieszkalnego. Inny przykład: Planujemy otworzyć warsztat samochodowy w istniejącym garażu, to zmiana sposobu użytkowania powinna być w zakresie zmiany na warsztat samochody, a nie np. na pomieszczenie gospodarcze.

Jeśli masz problem z ustaleniem zamierzenia budowlanego, skontaktuj się z właściwym wydziałem budownictwa lub architektem.

Następnie:
1. W gminie- uzyskać zaświadczenie o zgodności zamierzenia budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy
2. W wydziale budownictwa w starostwie pytamy czy ww.zamierzenie będzie zgłoszenie czy na pozwolenie na budowę (wymaga projektu architektonicznego). Występujemy ze zgłoszeniem lub z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę (nie ma możliwości zawarcia umowy pomocy bez pozytywnej decyzji właściwego organu w zakresie Prawa Budowlanego).
3. Jak będzie wymagany projekt budowlany- to trzeba oszacować koszty- dla prac budowlanych zlecamy kosztorys inwestorski; dla wyposażenia gromadzimy po dwie oferty cenowe. Oferty to nic innego jak wydruki ze sklepów internetowych, oferty e-mail czy dedykowane pod konkretnego zamawiającego czy parametry. Takie oferty zbieramy- najlepiej po dwie na każdą rzecz, która miałaby zostać kupiona w ramach dofinansowania (dotacja jest na nowe wyposażenie, maszyny, prace budowlane; pomoc nie jest na koszty bieżące, np. ZUS-y, podatki, zatowarowanie). W przypadku modernizacji budynku/lokalu czy jego budowy najlepiej zlecić przygotowanie kosztorysu inwestorskiego. Przeczytaj, jakie elementy powinien zawierać kosztorys.
4. Na podstawie ofert/kosztorysu szacujemy koszty inwestycji.
5. Liczymy koszty bieżące utrzymania/prowadzenia działalności, trzeba uwzględnić wszystkie koszty miesięczne, które będą (ZUS, media, podatki, zakup towarów, np środki czystości, surowce do żywności, itp.). Prowadzić działalności trzeba 2-3 lata od podpisania umowy o dofinansowanie. Dane o prognozowanych kosztach są elementem niezbędnym do umieszczenia w biznesplanie, którego wzór różni się w zależności od naboru/programu wsparcia.
6. Znając koszty inwestycji i bieżące, trzeba oszacować, ile klientów i po jakiej cenie trzeba będzie obsłużyć, żeby biznes był opłacalny. W tym miejscu dochodzimy do sprawdzenia jego rentowności.

Przy budowie można wykorzystać tradycje architektoniczne obszaru

Obowiązujące kryteria wyboru (nabór jest konkursem, otrzymuje się punkty w kryteriach): http://projekty.barycz.pl/lokalne-kryteria-wyboru-dla-konkursow-865Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij