Dolina Baryczy
Strona główna > NABORY > ZAKOŃCZONE NABORY

ZAKOŃCZONE NABORY

2023-03-1020/2023/PROW- podejmowanie działalności gospodarczej w branży pozaturystycznej
2023-03-1021/2023/PORiM- wsparcie działań środowiskowych w gospodarstwach rybackich
2023-03-1012/2023/G/EDU/NIEBIESKI/V- Granty na modelowe rozwiązania i edukację społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu (ochrona zasobów wodnych)
2023-03-1013/2023/G/EDU/ZIELONY/VI-Granty na modelowe rozwiązania i edukację społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu (ochrona powietrza, ochrona bioróżnorodności)
2023-01-2319/2023/PORiM- rozwój oferty turystycznej przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i rybaków
2022-09-0117/2022/PROW- rozwijanie istniejącej działalności gospospodarczej
2022-09-0118/2022/PORiM- łańcuch dostaw produktów rybactwa
2022-09-0111/2022/G/EDU/IV- granty na udział uczniów w ofercie ośrodków edukacji z Doliny Baryczy (Edukacja dla Doliny Baryczy)
2022-06-3010/2022/G/DDOT/II- granty na wsparcie ścieżek przyrodniczych
2022-05-0216/2022/PORiM- rozwój oferty turystycznej przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i rybaków oraz wsparcie działań środowiskowych w gospodarstwach rybackich
2022-02-158/2021/G/RYBA/II- nabór wniosków o powierzenie grantów w zakresie wsparcia ogólnodostepnej oferty dla mieszkańców i turystów
2022-01-2115/2022/PROW- podejmowanie działalności, oferta turystyczna samorządów
2021-12-319/2021/G/EDU/III- granty na udział mieszkańców w ofercie środków edukacji z Doliny Baryczy (Edukacja dla Doliny Baryczy)
2021-12-1314/2021/PORiM- rozwój oferty turystycznej przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i rybaków
2021-06-1013/2021/PORiM- wsparcie działań środowiskowych w gospodarstwach rybackich, łańcucha dostaw produktów rybactwa oraz przedsiębiorczości na obszarze Doliny Baryczy
2020-12-317/2020/G/DDOK/I- Działaj dla… udostępnienia oferty kulturalnej w Dolinie Baryczy
2020-06-304/2020/G/DDST/I- Działaj dla… szlaków turystycznych w Dolinie Baryczy
2020-06-305/2020/G/DDOT/I- Działaj dla… udostepnienia oferty turystycznej w Dolinie Baryczy
2020-06-306/2020/G/RYBA/I- Ryba wpływa na… w Dolinie Baryczy
2020-06-0211/2020/PORiM- łańcuch dostaw, oferta turystyczna, wsparcie obszarów zależnych od rybactwa
2020-06-0212/2020/PROW- podejmowanie działalności w branży turystycznej i pozostałych branżach
2019-12-313/2020/G/EDU/II- granty na dojazdy uczniów do ośrodków edukacji z Doliny Baryczy (Edukacja dla Doliny Baryczy)
2019-10-14Nabór nr 10/2019/PROW- środki na rozwijanie istniejących firm
2019-05-27Nabór nr 8/2019/PROW- środki na rozwijanie istniejących firm i tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego
2019-05-27Nabór nr 9/2019/PORiM- wsparcie rybactwa, podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej
2019-02-152/2019/G/EDU/I- granty na dojazdy uczniów do ośrodków edukacji z Doliny Baryczy (Edukacja dla Doliny Baryczy)
2018-12-177/2019/PORiM- wsparcie rybactwa, podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej
2018-09-176/2018/PROW- podejmowanie lub roziwjanie działalności gospodarczej, tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego
2018-05-224/2018/PROW- wsparcie oferty turystycznej i aktywności mieszkańców (JST/NGO)
2018-05-225/2018/PORiM- operacje niekomercyjne realizowane przez organizacje pozarządowe lub jednostki sektora finansów publicznych oraz wsparcie przedsiębiorczości dla osób fizycznych, firm i rybaków
2018-05-181/2018/G/EDU/I- granty na dojazdy uczniów do ośrodków edukacji z Doliny Baryczy (Edukacja dla Doliny Baryczy)
2017-05-312/2017/PROW2/2017/PROW- wparcie oferty turystycznej i aktywności mieszkańców (JST, NGO)
2017-05-313/2017/PORiM3/2017/PORiM- działania środowiskowe w gospodarstwach rybackich, łańcuch dostaw produktów rybactwa, rozwój oferty turystycznej w biznesie i przez JST/NGO
2017-01-201/2016/2017/PROW1/2016/2017/PROW- podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij