Dolina Baryczy
Strona główna > AKTUALNOŚCI > Konsultacje kryteriów w terminie 23-30.03.2017 r.

Konsultacje kryteriów w terminie 23-30.03.2017 r.

Zapraszamy do konsultacji społecznych lokalnych kryteriów wyboru!

 

Poniżej zamieszczamy projekt lokalnych kryteriów wyboru, które będą obowiązywały w naborze w trybie konkursowym w najbliższych naborach planowanych jeszcze w I i II pol. 2017 r. Prezentowana poniżej postać kryteriów została przyjęta na VI Posiedzeniu Rady Programowej LGD Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" uchwałą nr VI/33/17. W propozycji przyjętej przez Radę uwzględniono uwagi zgłaszane podczas:
  • spotkań informacyjnych i szkoleń warsztatowych z zakresu biznesplanu i wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, które odbyły się przed naborem nr 1/2016/2017/PROW
  • indywidualnego doradztwa w biurze LGD przed naborem nr 1/2016/2017/PROW
  • posiedzeń Rady Programowej LGD w dniach 17.02.2017 r. oraz 27-28.02.2017 r.

Kolejnym etapem zmiany kryteriów jest ich upublicznienie i umożliwienie wnoszenia uwag przez wszystkich mieszkańców obszaru, zgodnie z par. 39 Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej LGD Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy".
Uwagi do ich treści można zgłaszać w terminie do 30.03.2017 r. (czwartek) za pośrednictwem FORMULARZA (należy wypełnić osobno dla każdego z kryteriów do którego zgłaszana jest uwaga).

Zapraszamy również wszystkich mieszkańców obszaru na spotkanie konsultacyjne, którego celem będzie:
  • przedstawienie zakresu zmian w kryteriach wyboru oraz dyskusja
  • przedstawienie celów, przedsięwzięć  i możliwości uzyskania wsparcia w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dn. 30 marca 2017 r. (czwartek) w godz. 10-14 w sali konferencyjnej w Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu przy Pl. Ks. E. Waresiaka 7, zgodnie z PLAKATEM informującym o spotkaniu.
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij